Návrat ze zahraničí a povinnosti s ohledem na COVID-19

Návrat ze zahraničí a povinnosti s ohledem na COVID-19

Vývoj a podmínky, které platí po návratu z ciziny, se mění v podstatě pořád. Vyznat se v tom, co je aktuálně platné a jaké jsou povinnosti cestujících při návratu do ČR, nemusí být vůbec snadné. Nejvhodnější je sledovat stránky Ministerstva zahraničí nebo přehledný COVID portál. Jaké je platné nařízení po návratu z ciziny podle rizika nákazy země?

Barvy zemí s rizikem dle MZ ČR (více zde)

 • nízké riziko – zelená
 • střední riziko – oranžová
 • vysoké riziko – červená
 • velmi vysoké riziko – fialová
 • extrémní riziko – černá

Povinnosti cestujících ze zemí s nízkým nebo středním rizikem

 • vyplnit příjezdový formulář
 • před vstupem na území nebo nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR povinnost podrobit se testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2, do výsledků není nutní samoizolace
 • to neplatí pro očkované osoby s certifikátem, občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, osoby, které prodělaly COVID-19

Povinnosti cestujících ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem

 • vyplnit příjezdový formulář
 • před cestováním po ČR (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) musíte mít negativní výsledek antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru)
 • po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku je nutná samoizolace.
 • při individuální přepravě po ČR není třeba mít výsledek testu před započetím cesty, ale je nutné po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, podstoupit RT-PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Povinnosti cestujících ze zemí s extrémním rizikem

 • vyplnit příjezdový formulář
 • ještě před zahájením cesty do ČR cestující musí mít písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky a mít toto potvrzení připraveno pro hraniční kontrolu. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2, příjezdový formulář a rezervaci na RT-PCR, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území ČR.
 • po vstupu na území ČR se nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Aktuální vývoj sledujte ZDE.