Osobní údaje

Provozovatelem tohoto webu, hlavním redaktorem a zprostředkovaným správcem osobních údajů je Ladislava Ráčková – LNR (kontakt info@podnikani-info.cz, tel. +420 603 433 083). Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Data se stávají osobními údaji až tehdy, když je můžeme spárovat s konkrétní osobou. S novou legislativou GDPR dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají i technické parametry, jako je e-mail, IP adresa nebo tzv. cookie v zařízení uživatele.

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Active 24 na základě hostingu a dalších služeb. Porhlášení o oschraně osobních údajů Actvie 24 je zde.

Jednotlivé zpracovávané osobní údaje:

  • IP adresa
  • cookies

Jednotlivé důvody zpracování:

  • poskytování služeb
  • odhalování chyb, detekce bezpečnostních hrozeb, zajištění bezpečnosti
  • analýza návštěvnosti

Předávání vašich dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracovávám v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Retargeting

Tyto webové stránky mohou využívat technologii retargetingu poskytovanou externími reklamními systémy. Tato technologie umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o některé produkty, reklamy na tyto produkty, a to v reklamní síti té dané společnosti. Pokud tomuto chcete zabránit, postačí, když ve svém prohlížeči zablokujete soubory cookies pro tuto doménu.