Category Archives: Nemovitosti

Nahlížení do katastru nemovitostí nadále anonymně

Nahlížení do katastru nemovitostí nadále anonymně – jednoduchý POSTUP

Nahlížení do katastru nemovitostí je i přes plánované omezení možné nadále anonymně. Akorát je to trochu pomalejší. I když je to v podstatě stejně nenáročné jako dřív, řada lidí má s nahlížením do katastru problém. Co se tedy změnilo? Nahlížení do katastru můžet provést online zde: https://www.cuzk.cz/ Buď přes prostřední […]

Více

vlastnictví chrání zákon

Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením

Jaká je ve skutečnosti právní forma vlastnictví? Co se dá vlastnit, jaký vztah tím vzniká, jaké právo jej řeší? Jak je možné toto právo omezit? Třeba vyvlastněním? Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením. Co je to vlastně VLASTNICTVÍ? Vlastnictví je příslušnými právními normami regulovaný vztah vlastníka a nějakého předmětu jeho vlastnictví. […]

Více

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy přehledně

Dědictví ze zákona – dědické třídy. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky? Základní pojmy k dědictví Zůstavitel […]

Více

Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Trvalé bydliště můžete mít jen jedno. Objekt, ve kterém ho máte, musí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci a musí být označen číslem popisným nebo evidenčním. Ve zvláštních případech daných zákonem č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), […]

Více

Přiznání pro daň z nemovitých věcí – a jak na to

Nabytí, ale i darování či prodání nemovitosti je nutné zohlednit v daňovém přiznání. Přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat vždy do konce ledna následujícího po roce, ve kterém ke změně vlastnictví nemovitosti došlo. Letošní rok má výjimku. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je tento termín posunut o dva měsíce, lhůta končí 1.dubna […]

Více

Co to jsou pozemkové úpravy a k čemu slouží

Historické půdní uspořádání, změny, „ruční“ evidence pozemků a především různé politické a hospodářské vlivy jsou důvodem, proč se ještě dnes běžně stává, že evidované parcely v katastru nemovitostí neodpovídají skutečnému stavu místa. Uspořádání pozemků není totožné s krajinným rázem, často bývá důvodem špatného přístupu k pozemkům a jejich ztíženému využívání. Z toho důvodu vyžadují […]

Více

Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?

U koho zvolit úschovu finančních prostředků? Jaké výhody a nevýhody poskytují jednotliví schovatelé? Úschova kupní ceny je nejsnadnějším zajištěním a zabezpečením dobrého obchodu. Je to ochrana zúčastněných stran – prodávajícího a nakupujícího.  Jak funguje úschova financí? Co je to úschova financí, úschova kupní ceny Úschovou finančních prostředků je zajištěno dočasné […]

Více

Vyvlastnění – základní informace II.

Další problematika institutu vyvlastnění. Podmínky vyvlastnění. Jaké jsou práva a povinnosti zúčastněných. Rozsah vyvlastnění a náhrada vyvlastnění. Účel a podmínky vyvlastnění Podmínky vyvlastnění jsou velmi přísné. Pokud se vyvlastněním pozemku nebo stavby bude měnit využití nebo uspořádání území, lze vyvlastnění provést jen v souladu s cíli a úkoly územního plánování. […]

Více

Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce

Velkou nejistotu budí v řadách pronajímatelů možnost nájemníka zřídit si k pronajatému bytu či domu trvalý pobyt. Častou snahou pak bývá přímo zakotvit takový zákaz zřízení trvalého pobytu v nájemní smlouvě. Je to ale řešení? Proč je trvalý pobyt v nájmu pro pronajímatele takovou obavou? Trvalý pobyt v nájmu Trvalý pobyt je evidenční […]

Více

Služebnost cesty – smlouva vzor

Věcné břemeno – služebnost cesty patří mezi důležité právní pojmy (zákon č. 89/2012, Sb., občasnký zákoník). Souvisí s právem zasáhnout do vlastnického vztahu k  pozemku z důvodu zajištění výkonu vlastního práva užívání další věci.  Zřízení takového věcného břemene je možné vždy pouze písemně – smlouvou (smlouva o zřízení služebnosti). Tato […]

Více