Category Archives: Nemovitosti

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky? Základní pojmy k dědictví Zůstavitel […]

Více

Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Trvalé bydliště můžete mít jen jedno. Objekt, ve kterém ho máte, musí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci a musí být označen číslem popisným nebo evidenčním. Ve zvláštních případech daných zákonem č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), […]

Více

Přiznání pro daň z nemovitých věcí – a jak na to

Nabytí, ale i darování či prodání nemovitosti je nutné zohlednit v daňovém přiznání. Přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat vždy do konce ledna následujícího po roce, ve kterém ke změně vlastnictví nemovitosti došlo. Letošní rok má výjimku. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je tento termín posunut o dva měsíce, lhůta končí 1.dubna […]

Více

Co to jsou pozemkové úpravy a k čemu slouží

Historické půdní uspořádání, změny, „ruční“ evidence pozemků a především různé politické a hospodářské vlivy jsou důvodem, proč se ještě dnes běžně stává, že evidované parcely v katastru nemovitostí neodpovídají skutečnému stavu místa. Uspořádání pozemků není totožné s krajinným rázem, často bývá důvodem špatného přístupu k pozemkům a jejich ztíženému využívání. Z toho důvodu vyžadují […]

Více

Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?

U koho zvolit úschovu finančních prostředků? Jaké výhody a nevýhody poskytují jednotliví schovatelé? Úschova kupní ceny je nejsnadnějším zajištěním a zabezpečením dobrého obchodu. Je to ochrana zúčastněných stran – prodávajícího a nakupujícího.  Jak funguje úschova financí? Co je to úschova financí, úschova kupní ceny Úschovou finančních prostředků je zajištěno dočasné […]

Více

Vyvlastnění – základní informace II.

Další problematika institutu vyvlastnění. Podmínky vyvlastnění. Jaké jsou práva a povinnosti zúčastněných. Rozsah vyvlastnění a náhrada vyvlastnění. Účel a podmínky vyvlastnění Podmínky vyvlastnění jsou velmi přísné. Pokud se vyvlastněním pozemku nebo stavby bude měnit využití nebo uspořádání území, lze vyvlastnění provést jen v souladu s cíli a úkoly územního plánování. […]

Více

Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce

Velkou nejistotu budí v řadách pronajímatelů možnost nájemníka zřídit si k pronajatému bytu či domu trvalý pobyt. Častou snahou pak bývá přímo zakotvit takový zákaz zřízení trvalého pobytu v nájemní smlouvě. Je to ale řešení? Proč je trvalý pobyt v nájmu pro pronajímatele takovou obavou? Trvalý pobyt v nájmu Trvalý pobyt je evidenční […]

Více

Služebnost cesty – smlouva vzor

Věcné břemeno – služebnost cesty patří mezi důležité právní pojmy (zákon č. 89/2012, Sb., občasnký zákoník). Souvisí s právem zasáhnout do vlastnického vztahu k  pozemku z důvodu zajištění výkonu vlastního práva užívání další věci.  Zřízení takového věcného břemene je možné vždy pouze písemně – smlouvou (smlouva o zřízení služebnosti). Tato […]

Více

Věcná břemena – služebnost stezky, průhonu, cesty

Specifickými věcnými břemeny jsou služebnost stezky, průhonu a cesty. Jejich zakotvení v právním řádu řeší zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník. Čtěte: Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled Služebnost stezky Jedná se o klasickou pozemkovou služebnost, která oprávněné osobě umožňuje chodit nebo se dopravovat lidskou silou (na kole, bruslích, koloběžce […]

Více

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vzor

Věcné břemeno – služebnost k pozemku se často pojí s výstavbou a údržbou inženýrských sítí. Zřízení takového věcného břemene je možné vždy pouze písemně – smlouvou (smlouva o zřízení služebnosti). Tato smlouva pak slouží jako podklad pro návrh na vklad břemene do katastru nemovitostí. Čtěte: Věcná břemena – služebnost inženýrské sítě Příkladovým […]

Více

Věcná břemena – k čemu slouží, základní přehled

Věcné břemeno, to je velmi častý pojem, který se objevuje v souvislosti s nemovitostmi. Věcná břemena jsou svým způsobem závazkem, který danou nemovitost zatěžuje a vyplývají z ní určité povinnosti a práva. Co jsou věcná břemena a k čem jsou dobrá? Co jsou věcná břemena Věcná břemena, nebo také služebnosti, jsou právním pojmem, který […]

Více