Úroky jako odečitatelné položky

Úroky jako odečitatelné položky

Odečitatelnou položkou je myšlena obecně částka, jejíž výši si může poplatník odečíst od základu daně za určitých podmínek. Odečitatelné položky se odečítají po vyloučení nezdanitelných částí základu daně, dle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čtěte: Změna lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

Úroky z úvěru

Od základu daně je možné odečíst také úroky, které jste zaplatili z úvěru stavebního spoření nebo úroků z hypotéčního úvěru. A to za podmínky, že tyto úvěry jste použili na financování svého bydlení.

Celková částka úroků ze všech úvěru k dané domácnosti nesmí překročit 300 000,- Kč za rok.

To znamená, že lze uplatnit i úvěrovou smlouvu uzavřenou více osobami, a to v rovném dílu.

Čtěte: Životní pojištění jako odečitatelné položky

                    Čtěte: Dary a bezúplatná plnění jako odečitatelné položky

foto / archiv LNR