Category Archives: Úřady

Jak získat výpis z obchodního rejstříku

Jak získat výpis z obchodního rejstříku? K čemu je potřeba?

K čemu se hodí výpis z obchodního rejstříku? Třeba když zakládáte vlastní podnikání nebo potřebujete založit firemní bankovní účet. Samozřejmě pak i pro případ, že uzavíráte nějakou obchodní smlouvu se společností, kterou neznáte a potřebujete si ji tak trochu „proklepnout“. Důvodů může být víc. Jak získat výpis z obchodního rejstříku? Co je to […]

Více

Živnostenské oprávnění pro firmu

Živnostenské oprávnění pro firmu – jak na to?

I pro svou firmu potřebujete živnostenské oprávnění. Pozor, nikoli živnostenský list. Tento pojem byl novelou zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nahrazen „živnostenským oprávněním.“ I když už podnikáte jako OSVČ pro firmu potřebujete živnostenské oprávnění pro právnickou osobu. Nejedná se tedy o stejný dokument. OSVČ má živnostenské oprávnění vydané […]

Více

Obvody obcí s rozšířenou působností – přehled

Územně správní členění státu je tvořeno správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) a obvody samosprávných krajů. Obvody obcí s rozšířenou působností Členění upravuje zákon č. 51/2020 Sb., zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Nově tyto obvody upravují obvody okresů. […]

Více

Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Trvalé bydliště můžete mít jen jedno. Objekt, ve kterém ho máte, musí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci a musí být označen číslem popisným nebo evidenčním. Ve zvláštních případech daných zákonem č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), […]

Více

Nahlédnutí do řízení – soud, insolvenční rejstřík

Jednoduché hledání soudního nebo insolvenčního řízení? Ano, už několik let fungují tyto služby celkem spolehlivě. Elektronizace české justice tak zjednodušuje přístup k informacím. V podstatě vám stačí jen připojení k internetu a spisová značka věci. Nahlédnutí: INFO soud – informace o průběhu řízení INFO jednání Rozhodnutí správních soudů Insolvenční rejstřík […]

Více

Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Víte, co je to tzv. švarcsystém? Jaké jsou jeho znaky? Proč je zakázaný? Poznáte, jestli zrovna vás váš zaměstnavatel švarcsystémem „nezaměstnává“? Co je to švarcsystém Je to činnost, kterou vykonávají osoby pro zaměstnavatele ne jako zaměstnanci ale jako podnikatelé. Typicky se jedná o situaci, kdy přijmete místo ve firmě, ale […]

Více

Přiznání pro daň z nemovitých věcí – a jak na to

Nabytí, ale i darování či prodání nemovitosti je nutné zohlednit v daňovém přiznání. Přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat vždy do konce ledna následujícího po roce, ve kterém ke změně vlastnictví nemovitosti došlo. Letošní rok má výjimku. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je tento termín posunut o dva měsíce, lhůta končí 1.dubna […]

Více

Ochranná známka a jak ji registrovat, jaký je rozdíl mezi ® a ©

Co je to ochranná známka, jaké druhy ochranných známek existují? V některých případech může být až 20 % tržní hodnoty velmi úspěšných firem tvořeno hodnotou jejich značky. Ochranná známka je totiž specifický způsob, jak odlišit vaši značku od konkurence. Registrace ochranné známky vám pak poskytuje výlučné právo z ní profitovat. Ochranná […]

Více

Daně 2021 fyzické osoby

Fyzická osoba musí řádně plnit své daňové povinnosti. Které daně se jí mohou v roce 2021 týkat? U kterých daní je fyzická osoba poplatníkem? Uvedeme si základní přehled pro tento rok. Spotřební daň Spotřební daň vznikla s cílem regulovat ceny určitých komodit na trhu. Označujeme ji za tzv. selektivní daň. […]

Více

Druhy živností – koncesované nebo ohlašovací?

Obor podnikání – druhy živností. Máte jasno v čem chcete podnikat? Jakou zvolit živnost? Některé obory vyžadují určité znalosti podložené dosaženým vzděláním nebo praxí, některé ne. Máte jasno v tom, kam váš obor podnikání spadá? Vhodná volba živnosti je pro počátek podnikání zásadní. Podnikat jako živnostník Oblast výroby, obchodu i […]

Více