Category Archives: Úřady

jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář pro jednodušší kontakt s úřady

Jednotný registrační formulář Zjednodušení vstupu do podnikání nabízí tzv. Jednotný registrační formulář. Jak vyplývá z jeho názvu, jedná se o formulář, který sjednocuje a nahrazuje větší množství formulářů do jednoho. Cílem je tedy nejen zjednodušení vstupu  do byznysu pro podnikatele, ale také nižší byrokratická zátěž. Nahrazuje tedy formuláře, které je […]

Více

založení bankovního účtu před vznikem

Jak je to s povinností založení bankovního účtu před vznikem společnosti?

Založení společnosti s ručením omezeným je spojeno s několika povinnostmi, mezi které platí i vložení základního kapitálu společnosti. Dřívější obchodní zákoník ukládal povinnost mít základní kapitál ve výši alespoň 200 000,- Kč. To však změnil zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který minimální výši vkladu snížil na 1 Kč. Jak je […]

Více

Jak získat výpis z obchodního rejstříku

Jak získat výpis z obchodního rejstříku? K čemu je potřeba?

K čemu se hodí výpis z obchodního rejstříku? Třeba když zakládáte vlastní podnikání nebo potřebujete založit firemní bankovní účet. Samozřejmě pak i pro případ, že uzavíráte nějakou obchodní smlouvu se společností, kterou neznáte a potřebujete si ji tak trochu „proklepnout“. Důvodů může být víc. Jak získat výpis z obchodního rejstříku? Co je to […]

Více

Živnostenské oprávnění pro firmu

Živnostenské oprávnění pro firmu – jak na to?

I pro svou firmu potřebujete živnostenské oprávnění. Pozor, nikoli živnostenský list. Tento pojem byl novelou zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nahrazen „živnostenským oprávněním.“ I když už podnikáte jako OSVČ pro firmu potřebujete živnostenské oprávnění pro právnickou osobu. Nejedná se tedy o stejný dokument. OSVČ má živnostenské oprávnění vydané […]

Více

Obvody obcí s rozšířenou působností – přehled

Územně správní členění státu je tvořeno správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) a obvody samosprávných krajů. Obvody obcí s rozšířenou působností Členění upravuje zákon č. 51/2020 Sb., zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Nově tyto obvody upravují obvody okresů. […]

Více

Trvalé bydliště – jak vyřešit změnu a na nic nezapomenout

Trvalé bydliště můžete mít jen jedno. Objekt, ve kterém ho máte, musí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci a musí být označen číslem popisným nebo evidenčním. Ve zvláštních případech daných zákonem č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), […]

Více

Nahlédnutí do řízení – soud, insolvenční rejstřík

Jednoduché hledání soudního nebo insolvenčního řízení? Ano, už několik let fungují tyto služby celkem spolehlivě. Elektronizace české justice tak zjednodušuje přístup k informacím. V podstatě vám stačí jen připojení k internetu a spisová značka věci. Nahlédnutí: INFO soud – informace o průběhu řízení INFO jednání Rozhodnutí správních soudů Insolvenční rejstřík […]

Více

Co je to švarcsystém a proč je nelegální

Víte, co je to tzv. švarcsystém? Jaké jsou jeho znaky? Proč je zakázaný? Poznáte, jestli zrovna vás váš zaměstnavatel švarcsystémem „nezaměstnává“? Co je to švarcsystém Je to činnost, kterou vykonávají osoby pro zaměstnavatele ne jako zaměstnanci ale jako podnikatelé. Typicky se jedná o situaci, kdy přijmete místo ve firmě, ale […]

Více

Přiznání pro daň z nemovitých věcí – a jak na to

Nabytí, ale i darování či prodání nemovitosti je nutné zohlednit v daňovém přiznání. Přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat vždy do konce ledna následujícího po roce, ve kterém ke změně vlastnictví nemovitosti došlo. Letošní rok má výjimku. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je tento termín posunut o dva měsíce, lhůta končí 1.dubna […]

Více

Ochranná známka a jak ji registrovat, jaký je rozdíl mezi ® a ©

Co je to ochranná známka, jaké druhy ochranných známek existují? V některých případech může být až 20 % tržní hodnoty velmi úspěšných firem tvořeno hodnotou jejich značky. Ochranná známka je totiž specifický způsob, jak odlišit vaši značku od konkurence. Registrace ochranné známky vám pak poskytuje výlučné právo z ní profitovat. Ochranná […]

Více