Category Archives: Společnosti

skutečný majitel

Skutečný majitel právnické osoby – vše, co potřebujete vědět

Skutečný majitel právnické osoby. Ano, od 1.6.2021 vstoupil v platnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Najdeme v něm samozřejmě definici skutečného majitele, povinnosti právnické osoby ve vztahu ke skutečným majitelům, sankce, způsob provedení zápisu do evidence a další. Na koho se zákon vztahuje? Na všechny právnické osoby, tedy na […]

Více

jednání valné hromady

Účast doprovodné osoby na jednání valné hromady

Jednou z posledních změn, které upravuje i jednání valné hromady, je možnost společníka mít na jednání valné hromady doprovodnou osobu. Tuto změnu přinesla novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Jak to je tedy aktuálně s povinností účasti na valné hromadě společnosti s ručením omezeným a kdo všechno může bát jednání přítomen? […]

Více

porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby. Typy obchodních společností. Jaké mají výhody a nevýhody. PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA – neručí přímo a neomezeně – ručí přímo a celým svým majetkem – PO lze převést na jinou osobu (např. prodej, převod) – nelze převést – společník […]

Více

Společník a jednatel – jaké mají povinnosti v s.r.o.?

Jaký přesný rozdíl je mezi pojmy a rolemi, které ve firmě zastávají společník a jednatel? Jak funkce vznikají, jaké obnášejí povinnosti? Co dělá jednatel a co společník? Základní rozdíl mezi společníkem a jednatelem SPOLEČNÍK JEDNATEL figuruje jako majitel (nebo jako spolumajitel) společnosti, je součástí valné hromady za firmu nejedná neručí […]

Více

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným? Jste v roli společníka, který ve firmě již nechce na takovém postu figurovat, nebo naopak řešíte, jak se elegantně společníka „zbavit“? Na to pamatuje i zákon a poskytuje několik způsobů, jak účast společníka dobrovolně nebo i nedobrovolně ukončit. Zákon č. 90/2012 […]

Více

Právnická osoba a minimum, které o ní musíte znát

  PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA VZNIK založením existencí ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM zastoupením dovršením 18 let FORMA obchodní společnosti, družstva, nadace, banky apod. zletilý jedinec RUČENÍ omezené a nepřímé při podnikání celým svým majetkem PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ nelze (pouze ukončit) lze ÚČETNICTVÍ podvojné může si vybrat   Právnická osoba (PO) vzniká […]

Více

Nabírání společníků do firmy

Téma: Nabírání společníků do firmy – nabírání nových společníků a rozšiřování podnikání – jak přibrat někoho zvenčí – kdy přibírat společníky – když nechci podnikat sám, když potřebuji znalosti, schopnosti nebo i finance někoho dalšího – jak nastavit pravidla i do budoucna (pozor na podíly) – racionalita majitelů firmy – […]

Více