Category Archives: Společnosti

Právnická osoba a minimum, které o ní musíte znát

  PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA VZNIK založením existencí ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM zastoupením dovršením 18 let FORMA obchodní společnosti, družstva, nadace, banky apod. zletilý jedinec RUČENÍ omezené a nepřímé při podnikání celým svým majetkem PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ nelze (pouze ukončit) lze ÚČETNICTVÍ podvojné může si vybrat   Právnická osoba (PO) vzniká […]

Více

Nabírání společníků do firmy

Téma: Nabírání společníků do firmy – nabírání nových společníků a rozšiřování podnikání – jak přibrat někoho zvenčí – kdy přibírat společníky – když nechci podnikat sám, když potřebuji znalosti, schopnosti nebo i finance někoho dalšího – jak nastavit pravidla i do budoucna (pozor na podíly) – racionalita majitelů firmy – […]

Více

Organizační struktura a její smysl pro fungování podniku

Nakolik je pro firmu podstatná organizační struktura? Nejedná se pouze o normami vyžadované grafické nebo slovní znázornění, ale o propracované hierarchické uspořádání vztahů, které určuje jednotlivá pracovní místa v rámci různých útvarů firmy a samozřejmě tím pádem i vztahy ve firmě vůbec. Jedná se především o vztah nadřízenosti a podřízenosti, […]

Více

Co je správa firmy na úrovni C? Patříte do ní? C-level

Správa a řízení na úrovni C zahrnuje vedoucí pozice společnosti Jedná se o nejvyšší a nejužší vedení, patří sem tedy top management, vrcholový management. Tento typ manažerů patří mezi výběr, jsou odpovědní za přijímání klíčových rozhodnutí, která mají vliv na samotnou činnost podniku, na celkové podnikání. C-level řízení – to […]

Více

Jaké jsou základní úrovně řízení firmy?

Firmy, které mají větší počet zaměstnanců, nebo různá odvětví, oddělení, výrobu, produkci, tým pracovníků atp., obvykle využívají propracovaného systému vedení a různé úrovně řízení. Je to nejvhodnější řešení pro zajištění efektivního chodu firmy, kvalitního procesu rozhodování, vedení, plánování a jasného řízení. Čtěte: Co musí splňovat úspěšný manařer? Důležité manažerské role […]

Více

Ochranná známka a jak ji registrovat, jaký je rozdíl mezi ® a ©

Co je to ochranná známka, jaké druhy ochranných známek existují? V některých případech může být až 20 % tržní hodnoty velmi úspěšných firem tvořeno hodnotou jejich značky. Ochranná známka je totiž specifický způsob, jak odlišit vaši značku od konkurence. Registrace ochranné známky vám pak poskytuje výlučné právo z ní profitovat. Ochranná […]

Více

Základní informace o s.r.o.

Jedním z typů kapitálových obchodních společností (korporací) je společnost s ručením omezeným. Často se označuje též ve zkratce jako s.r.o. či spol. s r.o. Patří mezi nejvíce rozšířené druhy společností u nás. S.r.o. vystupuje vůči jiným stranám jako samostatná právnická osoba. Je složité založit vlastní s.r.o.? Co to obnáší a jaký je průběh? […]

Více