Category Archives: Společnosti

porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby. Typy obchodních společností. Jaké mají výhody a nevýhody. PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA – neručí přímo a neomezeně – ručí přímo a celým svým majetkem – PO lze převést na jinou osobu (např. prodej, převod) – nelze převést – společník […]

Více

Společník a jednatel – jaké mají povinnosti v s.r.o.?

Jaký přesný rozdíl je mezi pojmy a rolemi, které ve firmě zastávají společník a jednatel? Jak funkce vznikají, jaké obnášejí povinnosti? Co dělá jednatel a co společník? Základní rozdíl mezi společníkem a jednatelem SPOLEČNÍK JEDNATEL figuruje jako majitel (nebo jako spolumajitel) společnosti, je součástí valné hromady za firmu nejedná neručí […]

Více

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným?

Jak ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným? Jste v roli společníka, který ve firmě již nechce na takovém postu figurovat, nebo naopak řešíte, jak se elegantně společníka „zbavit“? Na to pamatuje i zákon a poskytuje několik způsobů, jak účast společníka dobrovolně nebo i nedobrovolně ukončit. Zákon č. 90/2012 […]

Více

Právnická osoba a minimum, které o ní musíte znát

  PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA VZNIK založením existencí ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM zastoupením dovršením 18 let FORMA obchodní společnosti, družstva, nadace, banky apod. zletilý jedinec RUČENÍ omezené a nepřímé při podnikání celým svým majetkem PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ nelze (pouze ukončit) lze ÚČETNICTVÍ podvojné může si vybrat   Právnická osoba (PO) vzniká […]

Více

Nabírání společníků do firmy

Téma: Nabírání společníků do firmy – nabírání nových společníků a rozšiřování podnikání – jak přibrat někoho zvenčí – kdy přibírat společníky – když nechci podnikat sám, když potřebuji znalosti, schopnosti nebo i finance někoho dalšího – jak nastavit pravidla i do budoucna (pozor na podíly) – racionalita majitelů firmy – […]

Více

Organizační struktura a její smysl pro fungování podniku

Nakolik je pro firmu podstatná organizační struktura? Nejedná se pouze o normami vyžadované grafické nebo slovní znázornění, ale o propracované hierarchické uspořádání vztahů, které určuje jednotlivá pracovní místa v rámci různých útvarů firmy a samozřejmě tím pádem i vztahy ve firmě vůbec. Jedná se především o vztah nadřízenosti a podřízenosti, […]

Více

Co je správa firmy na úrovni C? Patříte do ní? C-level

Správa a řízení na úrovni C zahrnuje vedoucí pozice společnosti Jedná se o nejvyšší a nejužší vedení, patří sem tedy top management, vrcholový management. Tento typ manažerů patří mezi výběr, jsou odpovědní za přijímání klíčových rozhodnutí, která mají vliv na samotnou činnost podniku, na celkové podnikání. C-level řízení – to […]

Více