Category Archives: Dluhy a exekuce

Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání

Vymáhání pohledávek – Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Téma: Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Soudní vymáhání pohledávek. Dlužník stále nezaplatil, takže jsme se obrátili na soud. Jak dál? Jsme v řízení, které nebylo zkrácené […]

Více

vymáhání pohledávek žaloba

Vymáhání pohledávek – žaloba

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Vymáhání pohledávek – podání žaloby Podání žaloby je v pořadí dalším krokem, když nedojde k dobrovolné úhradě dluhu. Žaloba a následné soudní řízení […]

Více

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy přehledně

Dědictví ze zákona – dědické třídy. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky? Základní pojmy k dědictví Zůstavitel […]

Více

předžalobní výzva

Vymáhání pohledávek – předžalobní výzva

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Předžalobní výzva Kromě zákonného úroku z prodlení je v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. uvedena i minimální paušální výše nákladů, které vzniknou […]

Více

pohledávka a úrok z prodlení

Vymáhání pohledávek – pohledávka a úrok z prodlení

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Pohledávka a úrok z prodlení Máte dlužníka, který nechce platit? Bohužel běžná situace, pokud podnikáte. Ale co s tím? Každý musí vypořádávat […]

Více

Nahlédnutí do řízení – soud, insolvenční rejstřík

Jednoduché hledání soudního nebo insolvenčního řízení? Ano, už několik let fungují tyto služby celkem spolehlivě. Elektronizace české justice tak zjednodušuje přístup k informacím. V podstatě vám stačí jen připojení k internetu a spisová značka věci. Nahlédnutí: INFO soud – informace o průběhu řízení INFO jednání Rozhodnutí správních soudů Insolvenční rejstřík […]

Více

Exekuce na minimální mzdu?

Může vám exekutor srážet ze mzdy, když máte minimální mzdu? Ano! Minimální mzda netvoří ochranu před případnými srážkami. Vždy když je mzda vyšší, než je nezabavitelné minimum, je možné provádět srážky. Letos (2021) je minimální mzda 15 200 Kč. Jak se provádí exekuce na minimální mzdu? Zákon č. 120/2001 Sb., […]

Více

Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce

Velkou nejistotu budí v řadách pronajímatelů možnost nájemníka zřídit si k pronajatému bytu či domu trvalý pobyt. Častou snahou pak bývá přímo zakotvit takový zákaz zřízení trvalého pobytu v nájemní smlouvě. Je to ale řešení? Proč je trvalý pobyt v nájmu pro pronajímatele takovou obavou? Trvalý pobyt v nájmu Trvalý pobyt je evidenční […]

Více

Vyvlastnění pozemku nebo stavby – některá specifika

Vyvlastnění je velice zvláštní a obvykle negativně vnímaný nástroj, kterým lze za určitých podmínek odejmout vlastnické právo, které jinak garantuje Listina základních práv a svobod. Ta ale sama možnost takového odebrání nebo omezení vlastnického práva v článku 11 odst. 4 umožňuje. Vyvlastnit lze však pouze ve veřejném zájmu, ze zákona […]

Více

SOLUS – bič na dlužníky

Jako jistá prevence ve snaze zamezit nebo snížit negativní jev předlužování lidí, dala vzniknout projektu SOLUS. Je to zájmové sdružení vlastníků, která mé za cíl snižovat zadlužování a zlepšovat vymahatelnost stávajících dluhů. A to tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám věřitelů. Ochrana před vrstvením dluhů Že tento systém funguje, napovídá […]

Více