Nezabavitelná částka 2023

Nezabavitelná částka mzdy je částka stanovená zákonem, která nemůže být postižena exekucí nebo insolvencí. Zůstává tedy dlužníkovi. Výše této nezabavitelné částky tedy logicky ovlivňuje množství

Více

Milostivé léto 2

Možnost oddlužení mnoha lidem nabízí druhá vlna Milostivého léta, která probíhá od 1. září do konce listopadu 2022. Má podobná pravidla jako mělo první Milostivé

Více

Soudy v ČR

Civilní 1. stupeň OKRESNÍ / KRAJSKÉ soudy –          Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) 2. stupeň KRAJSKÉ / VRCHNÍ soudy –          odvolání 3. stupeň

Více