Ukončení pracovního poměru jen zákonem danými způsoby (1. díl)

Ukončení pracovního poměru jen zákonem danými způsoby (1. díl)

Jaké jsou způsoby ukončení pracovního poměru? Zánik pracovněprávního vztahu neznamená zánik všech práv a povinností. Hlavně ne náhrad za škody, dále některé odměny, ochranu osobních údajů nebo třeba uchování obchodního tajemství. Na ukončení pracovního poměru se vztahují pouze taxativně – zákonem – vyjmenované způsoby. A také podmínky, které je nutné splnit, aby bylo skončení pracovního poměru platné.

Ukončení pracovního poměru podle zákona

Rozvázání a skončení pracovního poměru řeší § 48 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

Na cizince se pak vztahuje ještě navíc skončení pracovního poměru dnem, kdy mu má skončit pobyt na území ČR, dnem, kdy byl pravomocně vyhoštěn z území ČR, uplynutím doby, na kterou bylo vystaveno povolení k zaměstnání.

Možnosti dané zákonem nelze měnit

Výčet možností je pevně dán a není možné jej nijak měnit (ani rozšířit ani zúžit). Může to sice v některých případech vést k určité problematice s rozvázáním pracovního poměru – ale je to nutná daň. A to z toho důvodu, že i v tomto směru se snaží zákoník práce posilovat ochranu zaměstnancům – jako slabší straně právního vztahu.

Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru si rozebereme v dalších článcích.foto / pixabay.com