Jaké jsou způsoby ukončení pracovního poměru? Zánik pracovněprávního vztahu neznamená zánik všech práv a povinností. Hlavně ne náhrad za škody, dále některé odměny, ochranu osobních údajů nebo třeba uchování obchodního tajemství. Na ukončení pracovního poměru se vztahují pouze taxativně – zákonem – vyjmenované způsoby. A také podmínky, které je nutné splnit, aby bylo skončení pracovního poměru platné.

Ukončení pracovního poměru podle zákona

Rozvázání a skončení pracovního poměru řeší § 48 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)

Na cizince se pak vztahuje ještě navíc skončení pracovního poměru dnem, kdy mu má skončit pobyt na území ČR, dnem, kdy byl pravomocně vyhoštěn z území ČR, uplynutím doby, na kterou bylo vystaveno povolení k zaměstnání.

Možnosti dané zákonem nelze měnit

Výčet možností je pevně dán a není možné jej nijak měnit (ani rozšířit ani zúžit). Může to sice v některých případech vést k určité problematice s rozvázáním pracovního poměru – ale je to nutná daň. A to z toho důvodu, že i v tomto směru se snaží zákoník práce posilovat ochranu zaměstnancům – jako slabší straně právního vztahu.

Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru si rozebereme v dalších článcích.foto / pixabay.com