Ke stažení

VZORVzor – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Vzor – smlouva o zřízení služebnosti cesty
Vzor – dohoda o rozvázání pracovního poměru
Vzor – zrušení pracovního poměru ve zkušební době (od zaměstnance)
PM VZOR
Vzor – směnná smlouva
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Ohlášení změny údajů o pozemku
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Přihláška ochranné známky
Tabulka převodu RČ na datum narození
Přiznání k dani z nemovitých věcí
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI

Tyto vzorové dokumenty mají pouze obecnou informativní povahu a při jejich případném použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor těchto vzorových dokumentů nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím vzorů bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran.


Právní výhrada