Ke stažení

Vzor – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Vzor – smlouva o zřízení služebnosti cesty

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Ohlášení změny údajů o pozemku

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Tabulka převodu RČ na datum narození

Přihláška ochranné známky

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Vzor – dohoda o rozvázání pracovního poměru

Vzor – zrušení pracovního poměru ve zkušební době (od zaměstnance)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

PM VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI

Vzor – směnná smlouva

Tyto vzorové dokumenty mají pouze obecnou informativní povahu a při jejich případném použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor těchto vzorových dokumentů nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím vzorů bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran.


Právní výhrada