Category Archives: Zaměstnání

otázky na pracovním pohovoru

Časté otázky na pracovním pohovoru a jak se na ně připravit

Podnikat se dá i při zaměstnání. Anebo si od podnikání můžete trochu „odpočinout“ a nechat se zaměstnat u nějaké zajímavé firmy. Nasbírat nové zkušenosti, kontakty, rozvíjet se. Pokud jste se k takovému kroku rozhodli, je pravděpodobné, že vás bude čekat pracovní pohovor. Jak je důležitá příprava na pracovní pohovor? Velmi. Možná […]

Více

kritické myšlení

Kritické myšlení – bez toho to prostě nejde

Jak využíváme kritické myšlení? Rozhodně v osobním i profesním životě. Jedná se totiž o schopnost umět pracovat s myšlením – s rozumem a logikou. Kritické myšlení je nesmírně důležitou součástí každodenního zpracovávání informací. K čemu je dobré? Užijete je prakticky u každé činnosti. Posuzovat, porovnávat, rozlišovat Kritické myšlení neznamená nic negativního. Kritika totiž neznamená […]

Více

Proč jste odešli ze své poslední práce

Pracovní pohovor – co odpovědět na otázku: proč jste odešli ze své poslední práce?

Hledáte novou práci a byli jste pozvaní na pohovor? Výborně. Přípravu na pracovní pohovor však v žádném případě nepodceňujte. Snažte se především zjistit o svém potencionálním novém zaměstnavateli co nejvíce informací, abyste zapůsobili tím, že jeho činnost znáte a rozumíte jí. Připravte se ale i vy na to, že o vás […]

Více

Ukončení (zánik) pracovního poměru smrtí zaměstnance (7. díl)

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 2 odst. 1 výslovně uvádí, že závislou práci zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává osobně. Nejde ji tedy převést na někoho jiného – je vázána na konkrétního zaměstnance. S tím souvisí dalším možnost zániku pracovního poměru, a to je smrtí zaměstnance. Ukončení (zánik) pracovního […]

Více

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby – doba určitá (6. díl)

Doba určitá Pracovní poměr, který by sjednán na dobu určitou, končí uplynutím této doby. Je tedy třeba, aby tato skutečnost – sjednaná doba – byla ve smlouvě (nebo jiným způsobem) výslovně uvedena. Ukončení takového pracovního poměru upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně § 48 odst. 2. Lze ukončit […]

Více

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – včetně VZORU (5. díl)

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Takové skončení pracovního poměru je pro zaměstnance i zaměstnavatele nejjednodušší, protože oběma poskytuje větší volnost. Zaměstnanec může ukončit práci, když zjistí, že mu nevyhovuje, nesedí kolektiv, nesplňuje jeho očekávání a podobně. Zaměstnavatel se může zaměstnance „zbavit“ pokud zjistí, že nesplňuje nebo nezvládá zadané úkoly […]

Více

Okamžité zrušení pracovního poměru (4. díl)

Okamžité zrušení pracovního poměru je také jedním ze zákonných způsobů (vedle dohody a výpovědi), jak skončit pracovní poměr. Má však své přesně dané podmínky, které upravuje § 55 a § 56 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Zákonné podmínky Zákon striktně uvádí podmínky, za kterých je možné pracovní poměr skončit […]

Více