Imformace z oblasti ekonomiky, managementu, podnikání, práva

Rady a tipy

Inspirace a rady

Inspirace a rady

Tipy a příběhy...

Více

Ke stažení

Ke stažení

...můžete potřebovat

Více

Máte dotazy?

Máte dotazy?

Chybí vám tu nějaké téma? Napište nám

Více

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky? Základní pojmy k dědictví Zůstavitel […]

Více

předžalobní výzva

Vymáhání pohledávek – předžalobní výzva

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky Kromě zákonného úroku z prodlení je v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. uvedena i minimální paušální výše nákladů, které vzniknou s uplatněním pohledávky – mezi podnikateli nebo podnikatelem a veřejným zadavatelem. Tato částka […]

Více

pohledávka a úrok z prodlení

Vymáhání pohledávek – pohledávka a úrok z prodlení

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení Máte dlužníka, který nechce platit? Bohužel běžná situace, pokud podnikáte. Ale co s tím? Každý musí vypořádávat své závazky. Dlužníkem je jednoduše osoba, která neplní svůj dluh řádně a včas. Abyste se i vy nedostali do potíží s úhradou svých […]

Více

Ukončení (zánik) pracovního poměru smrtí zaměstnance (7. díl)

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 2 odst. 1 výslovně uvádí, že závislou práci zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává osobně. Nejde ji tedy převést na někoho jiného – je vázána na konkrétního zaměstnance. S tím souvisí dalším možnost zániku pracovního poměru, a to je smrtí zaměstnance. Ukončení (zánik) pracovního […]

Více

Finanční zdroje k podnikání

V podstatě každé podnikání už ze startu potřebuje finanční zdroje. Jak a kde získat nějakou finanční injekci, jak si opatřit peníze pro podnikání? Z čeho pokrýt výdaje? A no co jsou v podnikání peníze vůbec potřeba? Co stojí peníze? Rozjezd podnikání, rozšiřování firmy, vybavení, zařízení, technologie, know-how, zaměstnanci, jejich vzdělávání atd. Kde brát […]

Více

Je SEO důležité pro váš web?

Jistě se také často setkáváte se záhadnou zkratkou SEO. Co to je? SEO jako pojem je vlastně optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization). Jedná se o velmi efektivní nástroj, jak navýšit návštěvnost vlastního webu, zajistit příchod zákazníků a zvýšeníobjemu a kvality poskytovaných služeb. Je SEO důležité?  Zviditelní stránky! Díky kvalitně nastavenému […]

Více

Běžný účet zdarma i pro podnikatele – RECENZE nabídky – banka Equa bank

Pořád ještě se v tuzemsku najde řada bank, jež nabízí běžné účty se zbytečnými nebo skrytými poplatky. Přitom nulové náklady a běžný účet bez poplatků jsou mezi spotřebiteli nejžádanějšími podmínkami při zakládání účtu. Jaký je tedy opravdu dobrý běžný účet, který je zdarma a bez podmínek? Zaměřujeme se na banku […]

Více

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby – doba určitá (6. díl)

Doba určitá Pracovní poměr, který by sjednán na dobu určitou, končí uplynutím této doby. Je tedy třeba, aby tato skutečnost – sjednaná doba – byla ve smlouvě (nebo jiným způsobem) výslovně uvedena. Ukončení takového pracovního poměru upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně § 48 odst. 2. Lze ukončit […]

Více

Právnická osoba a minimum, které o ní musíte znát

  PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA VZNIK založením existencí ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM zastoupením dovršením 18 let FORMA obchodní společnosti, družstva, nadace, banky apod. zletilý jedinec RUČENÍ omezené a nepřímé při podnikání celým svým majetkem PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ nelze (pouze ukončit) lze ÚČETNICTVÍ podvojné může si vybrat   Právnická osoba (PO) vzniká […]

Více

Přečtěte si další tématicky řazené články

...inspirujte se, informujte se