Publikační možnosti a podmínky

PUBLIKAČNÍ PODMÍNKY

Redakce (dále jen „REDAKCE“) internetového magazínu www. podnikani-info.cz (dále jen „WEB“) publikuje články, novinky, zajímavosti a rady především z podnikatelského a právního prostředí.

Současně nabízí publikační prostor k příspěvkům dalších stran (dále jen „AUTOR / ZADAVATEL“). A to několika formami:

  • ČLÁNEK autorský
  • PR ČLÁNEK
  • REKLAMNÍ BANNER
  • SAMOSTATNÝ ODKAZ V EXISTUJÍCÍM TEXTU
ČLÁNEK autorský
K publikaci může AUTOR / ZADAVATEL poskytnout původní, dříve nezveřejněné texty (výjimečně i již zveřejněný s licenčním souhlasem majitele). Téma článku je vždy třeba volit v souvislosti se zaměřením WEBU (které má ale velkou šíři). Podmínkou je skutečná kvalita a přínos pro čtenáře.

Rozsah příspěvku není nijak omezen, minimální doporučená délka by ale měla odpovídat alespoň 1 normostraně (1 800 znaků).

• Součástí může být i obrázek nebo vlastní foto s licencí nebo výslovným souhlasem majitele.

• Článek bude na WEBU umístěn trvale nebo po domluvě. Prvních 14 po uveřejnění současně na hlavní straně.

• Zařazení do konkrétní rubriky po vzájemném odsouhlasení.

Článek autorský je vhodný například pro autory, kteří potřebují prezentovat své práce nebo mít prostředek k referenčním odkazům.

PR ČLÁNEK
K publikaci může AUTOR / ZADAVATEL poskytnout původní, dříve nezveřejněné texty (výjimečně i již zveřejněné s licenčním souhlasem majitele). Téma článku je vždy třeba volit v souvislosti se zaměřením WEBU (které má ale velkou šíři). Podmínkou je kvalita a přínos pro čtenáře, nepodlézavost.

Rozsah příspěvku není nijak omezen, minimální doporučená délka by ale měla odpovídat alespoň 1 normostraně (1 800 znaků).

• PR článek je možné zaměřit na váš konkrétní produkt, službu nebo společnost. V textu je možné použít tři odkazy.

• Na konci textu je pak možnost zveřejnění informací o vás nebo vaší firmě v délce 255 znaků, a to hned pod článkem + HTTML odkaz na váš web.

• Součástí může být i obrázek nebo vlastní foto s licencí nebo výslovným souhlasem majitele, případně i banner, který se s proklikem zobrazí u tohoto článku.

• Článek je možné dodat původní nebo jeho sepsání objednat v redakci WEBU.

• PR článek bude na WEBU umístěn trvale nebo po domluvě. Prvních 14 po uveřejnění současně na hlavní straně.

• Uložení do konkrétní rubriky po vzájemném odsouhlasení.

REKLAMNÍ BANNER
Reklamní banner v postranním panelu se zobrazuje na všech stranách a u všech článků. Nabízíme prostor 300×300 nebo 300×600.

Doba trvání umístění banneru je 30 dní.

SAMOSTATNÝ ODKAZ V EXISTUJÍCÍM TEXTU
Možností je také zakoupení odkazu (prokliku) v již existujícím textu, jehož autorem je redakce a nepodléhá tak smluvnímu omezení třetí strany.

Jakákoli publikace probíhá až po odsouhlasení. Text může být zamítnut nebo vrácen k úpravám.

Redakce si vyhrazuje právo zásahu do textu.

Texty jsou zveřejňované v českém jazyce a musí odpovídat pravidlům pravopisu (pokud není z povahy článku žádoucí něco jiného).

WEB www.podnikani-info.cz návštěvnost – ke dni 31.1.2024 činila 8 400 návštěvníků za měsíc.


CENÍK

  • Článek – trvalé umístění jednorázově 1 000,- Kč
  • PR článek – trvalé umístění jednorázově 1 500,- Kč
  • Reklamní banner – umístění na 30 dní jednorázově 500,- Kč
  • Samostatný odkaz v existujícím textu – trvalé umístění jednorázově 150,- Kč za odkaz v textu
  • Sepsání PR článku podle náročnosti od 700,- Kč/1 NS

Uvedené ceny jsou bez DPH – nejsme plátci DPH.

Po odsouhlasení zpracování bude vystavena faktura a jednoduchá smlouva řešící případné podmínky stran. Po úhradě dojde ke zveřejnění do 3 pracovních dnů nebo v konkrétním datu podle požadavku AUTORA / ZADAVATELE.


Odkaz na zveřejněný ČLÁNEK a PR ČLÁNEK bude umístěn také na X (Twitter) a LinkedIN účtu WEBU.

  • Text musí být informačně přínosný, tematicky věnován obsahu a zaměření WEBU.

AUTOR / ZADAVATEL odpovídá za původnost článku a v případě článku nepůvodního za to, že publikováním na www.podnikani-info.cz nedojde k porušení práva třetí osoby.

Nepřípustné jsou reklamy, které lze považovat za porušování platných zákonů České republiky, nebo které obsahují vulgární, podněcují k rasové, politické, nebo náboženské nesnášenlivost. REDAKCE nenese odpovědnost za poškozování či porušování autorských práv ve vztahu k dodaným textům a reklamám. Tuto zodpovědnost nese v plné míře AUTOR / ZADAVATEL.

Pokud souhlasíte s podmínkami, zašlete nám text nebo jeho objednávku ideálně v dokumentu word nebo odkazem na Google dokument na e-mail info@podnikani-info.cz.