Category Archives: Právo

vlastnictví chrání zákon

Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením

Jaká je ve skutečnosti právní forma vlastnictví? Co se dá vlastnit, jaký vztah tím vzniká, jaké právo jej řeší? Jak je možné toto právo omezit? Třeba vyvlastněním? Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením. Co je to vlastně VLASTNICTVÍ? Vlastnictví je příslušnými právními normami regulovaný vztah vlastníka a nějakého předmětu jeho vlastnictví. […]

Více

think tank

Think tank jako způsob ovlivnění politiky, ekonomiky i veřejnosti

Think tank není jen obyčejný pojem, o kterém si občas můžeme přečíst v novinách. Za think tank je označována často nějaká VLIVNÁ organizace, instituce, společnost, zájmová nebo třeba výzkumná skupina. Vymezit směr, důvod a účel působení není vůbec jednoduché, protože uplatnění i smysl založení takového think tanku může být nejrůznější. […]

Více

Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání

Vymáhání pohledávek – Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Téma: Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Soudní vymáhání pohledávek. Dlužník stále nezaplatil, takže jsme se obrátili na soud. Jak dál? Jsme v řízení, které nebylo zkrácené […]

Více

vymáhání pohledávek žaloba

Vymáhání pohledávek – žaloba

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Vymáhání pohledávek – podání žaloby Podání žaloby je v pořadí dalším krokem, když nedojde k dobrovolné úhradě dluhu. Žaloba a následné soudní řízení […]

Více

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy přehledně

Dědictví ze zákona – dědické třídy. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky? Základní pojmy k dědictví Zůstavitel […]

Více

předžalobní výzva

Vymáhání pohledávek – předžalobní výzva

Seriál na téma VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 1. Téma: Pohledávka a úrok z prodlení 2. Téma: Předžalobní výzva při vymáhání pohledávky 3. Téma: Žaloba 4. Rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání Předžalobní výzva Kromě zákonného úroku z prodlení je v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. uvedena i minimální paušální výše nákladů, které vzniknou […]

Více