Category Archives: Vyvlastnění

vlastnictví chrání zákon

Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením

Jaká je ve skutečnosti právní forma vlastnictví? Co se dá vlastnit, jaký vztah tím vzniká, jaké právo jej řeší? Jak je možné toto právo omezit? Třeba vyvlastněním? Vlastnictví chrání zákon, ale s omezením. Co je to vlastně VLASTNICTVÍ? Vlastnictví je příslušnými právními normami regulovaný vztah vlastníka a nějakého předmětu jeho vlastnictví. […]

Více

Vyvlastnění – základní informace II.

Další problematika institutu vyvlastnění. Podmínky vyvlastnění. Jaké jsou práva a povinnosti zúčastněných. Rozsah vyvlastnění a náhrada vyvlastnění. Účel a podmínky vyvlastnění Podmínky vyvlastnění jsou velmi přísné. Pokud se vyvlastněním pozemku nebo stavby bude měnit využití nebo uspořádání území, lze vyvlastnění provést jen v souladu s cíli a úkoly územního plánování. […]

Více

Nemovitost – kdy je nutný znalecký posudek

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Přišel vám návrh kupní smlouvy? Řešíte exekuce, insolvenci, hrozí vám vyvlastnění? Toto jsou příklady, kdy využijete znalecký posudek k ocenění nemovitosti. V některých případech si jej musíte pořídit sami, někdy zákon vyžaduje, abyste ho k právnímu úkonu dostali. Jak je to se znaleckými posudky k nemovitostem? […]

Více

Jak hledat informace v neplacené části registru katastrálního úřadu

Jak hledat v katastru nemovitostí? Informace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního najdete zde: https://www.cuzk.cz Neplacená verze prohlížeče je záložky Nahlížení do katastru nemovitostí. Nyní můžete vyhledat parcelu, stavbu, jednotku, řízení nebo konkrétní mapu katastrálního území. Katastrální území se většinou shoduje s názvem nejbližší obce. V případě, že zvolíte náhled katastrální mapy, […]

Více

Vyvlastnění pozemku nebo stavby – některá specifika

Vyvlastnění je velice zvláštní a obvykle negativně vnímaný nástroj, kterým lze za určitých podmínek odejmout vlastnické právo, které jinak garantuje Listina základních práv a svobod. Ta ale sama možnost takového odebrání nebo omezení vlastnického práva v článku 11 odst. 4 umožňuje. Vyvlastnit lze však pouze ve veřejném zájmu, ze zákona […]

Více

SOLUS – bič na dlužníky

Jako jistá prevence ve snaze zamezit nebo snížit negativní jev předlužování lidí, dala vzniknout projektu SOLUS. Je to zájmové sdružení vlastníků, která mé za cíl snižovat zadlužování a zlepšovat vymahatelnost stávajících dluhů. A to tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám věřitelů. Ochrana před vrstvením dluhů Že tento systém funguje, napovídá […]

Více