Category Archives: Vyvlastnění

Vyvlastnění – základní informace II.

Další problematika institutu vyvlastnění. Podmínky vyvlastnění. Jaké jsou práva a povinnosti zúčastněných. Rozsah vyvlastnění a náhrada vyvlastnění. Účel a podmínky vyvlastnění Podmínky vyvlastnění jsou velmi přísné. Pokud se vyvlastněním pozemku nebo stavby bude měnit využití nebo uspořádání území, lze vyvlastnění provést jen v souladu s cíli a úkoly územního plánování. […]

Více

Nemovitost – kdy je nutný znalecký posudek

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Přišel vám návrh kupní smlouvy? Řešíte exekuce, insolvenci, hrozí vám vyvlastnění? Toto jsou příklady, kdy využijete znalecký posudek k ocenění nemovitosti. V některých případech si jej musíte pořídit sami, někdy zákon vyžaduje, abyste ho k právnímu úkonu dostali. Jak je to se znaleckými posudky k nemovitostem? […]

Více

Jak hledat informace v neplacené části registru katastrálního úřadu

Jak hledat v katastru nemovitostí? Informace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního najdete zde: https://www.cuzk.cz Neplacená verze prohlížeče je záložky Nahlížení do katastru nemovitostí. Nyní můžete vyhledat parcelu, stavbu, jednotku, řízení nebo konkrétní mapu katastrálního území. Katastrální území se většinou shoduje s názvem nejbližší obce. V případě, že zvolíte náhled katastrální mapy, […]

Více

Vyvlastnění pozemku nebo stavby – některá specifika

Vyvlastnění je velice zvláštní a obvykle negativně vnímaný nástroj, kterým lze za určitých podmínek odejmout vlastnické právo, které jinak garantuje Listina základních práv a svobod. Ta ale sama možnost takového odebrání nebo omezení vlastnického práva v článku 11 odst. 4 umožňuje. Vyvlastnit lze však pouze ve veřejném zájmu, ze zákona […]

Více

SOLUS – bič na dlužníky

Jako jistá prevence ve snaze zamezit nebo snížit negativní jev předlužování lidí, dala vzniknout projektu SOLUS. Je to zájmové sdružení vlastníků, která mé za cíl snižovat zadlužování a zlepšovat vymahatelnost stávajících dluhů. A to tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám věřitelů. Ochrana před vrstvením dluhů Že tento systém funguje, napovídá […]

Více