Category Archives: Smlouvy

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy

Dědictví ze zákona – dědické třídy. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, řeší se dědictví podle dědických tříd. Dědictví upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Právo dědit je dědické právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Jak je dědictví řešeno? Jak odmítnout dědictví? A jaké jsou poplatky? Základní pojmy k dědictví Zůstavitel […]

Více

Ukončení (zánik) pracovního poměru smrtí zaměstnance (7. díl)

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 2 odst. 1 výslovně uvádí, že závislou práci zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává osobně. Nejde ji tedy převést na někoho jiného – je vázána na konkrétního zaměstnance. S tím souvisí dalším možnost zániku pracovního poměru, a to je smrtí zaměstnance. Ukončení (zánik) pracovního […]

Více

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby – doba určitá (6. díl)

Doba určitá Pracovní poměr, který by sjednán na dobu určitou, končí uplynutím této doby. Je tedy třeba, aby tato skutečnost – sjednaná doba – byla ve smlouvě (nebo jiným způsobem) výslovně uvedena. Ukončení takového pracovního poměru upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně § 48 odst. 2. Lze ukončit […]

Více

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – včetně VZORU (5. díl)

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Takové skončení pracovního poměru je pro zaměstnance i zaměstnavatele nejjednodušší, protože oběma poskytuje větší volnost. Zaměstnanec může ukončit práci, když zjistí, že mu nevyhovuje, nesedí kolektiv, nesplňuje jeho očekávání a podobně. Zaměstnavatel se může zaměstnance „zbavit“ pokud zjistí, že nesplňuje nebo nezvládá zadané úkoly […]

Více

Odstoupení od smlouvy u zboží přehledně a jasně

Odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeném distančním způsobem Odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo pořízeno distančním způsobem (tedy typicky přes e-shop, telefonicky nebo třeba na zájezdu) lze podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) do 14 dní od převzetí zboží. Problematiku celého procesu, práva a povinnosti si […]

Více

Okamžité zrušení pracovního poměru (4. díl)

Okamžité zrušení pracovního poměru je také jedním ze zákonných způsobů (vedle dohody a výpovědi), jak skončit pracovní poměr. Má však své přesně dané podmínky, které upravuje § 55 a § 56 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Zákonné podmínky Zákon striktně uvádí podmínky, za kterých je možné pracovní poměr skončit […]

Více

Výpověď – ukončení pracovního poměru (3. díl)

Výpověď je dalším způsobem, jak ukončit pracovní poměr. Výpověď může dát zaměstnavatel i zaměstnanec, stejně jako u uzavření dohody. V tomto případě je zase patrné, jak se zákonodárce snaží ochránit slabší stranu pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnance. Zaměstnanec tak má mnohem svobodnější a volnější podmínky k podání výpovědi. Udání důvodu výpovědi […]

Více

Dohoda – ukončení pracovního poměru – včetně VZORU (2. díl)

Pracovní poměr se velmi často ukončuje uzavřením tzv. dohody. Tento způsob rozvázání pracovního poměru patří mezi oblíbené na obou stranách. A zaměstnavatelé se snaží jej využívat stále více. Jejich cílem je často navodit dojem, že zaměstnanec takové ukončení pracovního poměru musí podepsat. Pozor na to. Zaměstnanec se tak může připravit […]

Více

Ukončení pracovního poměru jen zákonem danými způsoby (1. díl)

Jaké jsou způsoby ukončení pracovního poměru? Zánik pracovněprávního vztahu neznamená zánik všech práv a povinností. Hlavně ne náhrad za škody, dále některé odměny, ochranu osobních údajů nebo třeba uchování obchodního tajemství. Na ukončení pracovního poměru se vztahují pouze taxativně – zákonem – vyjmenované způsoby. A také podmínky, které je nutné […]

Více

Koho zvolit? Úschova financí u banky, notáře, realitky nebo advokáta?

U koho zvolit úschovu finančních prostředků? Jaké výhody a nevýhody poskytují jednotliví schovatelé? Úschova kupní ceny je nejsnadnějším zajištěním a zabezpečením dobrého obchodu. Je to ochrana zúčastněných stran – prodávajícího a nakupujícího.  Jak funguje úschova financí? Co je to úschova financí, úschova kupní ceny Úschovou finančních prostředků je zajištěno dočasné […]

Více

Povinné ručení a jak na něm ušetřit

Každý majitel nebo provozovatel osobního nebo nákladního vozu ví, že musí mít sjednané povinné ručení. Je to dáno zákonem. Ručení je tím pádem nezbytnou podmínkou k provozování vozidla na veřejných komunikacích. Povinné ručení sjednáte s pojišťovnou a hradíte je v měsíčním, čtvrtletním, půlročním nebo ročním placení pojistného. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými pojistkami […]

Více

K čemu slouží svěřenský fond

Obliba, kterou svěřenský fond má, neustále prudce roste. Důvody pro jeho založení mohou být skutečně různé. Od bohulibých dobročinných fondů až po chytré skrytí vlastního majetku pro konkrétní osoby. Prospěch třetích osob, obmýšlených, snadné předání jmění. Co jsou vlastně svěřenské fondy a jak fungují? Funkce svěřenského fondu Celý princip fondu […]

Více