Projektový management – prověřujte zavedené procesy

Projektový management – prověřujte zavedené procesy

Moje reálná zkušenost – projektový management:

Před realizací prvního projektu jako projektový manager jsem svolal pracovní schůzky s dodavateli a téměř ode všech jsem dostal tuto nabídku: O nic se nestarejte, my už máme velké zkušenosti a stačí, když budete podepisovat faktury. Nemusíte nikam jezdit a nic kontrolovat, tak to dělají i ostatní. Takto funguje projektový management?

První šok byl můj a následný mnohem větší šok byl ten jejich.

Jeden příklad:

Dodavatel předal excelovskou tabulku se skrytými vzorci pro výpočet počtu dílů a ceny pro objednávku. Tabulka umožňovala pouze doplnit množství. Nenápadně jsem zjistil, jak to dělají ostatní. Jen měnili počty kusů.

Pro mé pochopení, jak tabulka funguje jsem do počtů kusů zadal nuly… a překvapení, v celkovém součtu ceny pro objednávku zůstalo 60 tis.Kč.

Pro ně, pro někoho z firmy?

Standardní doba realizace jednoho projektu byla půl roku. Projektový manažer tedy zvládnul DVA projekty za rok.

 

Zavedl jsem svůj vlastní postup, který nikdo neznal. Ostatním vyhovovala práce v rutinní bublině.

V době velkého nárůstu zakázek jsem řídil čtyři projekty současně a termín realizací nikdy nepřesáhnul dva měsíce. Projekty byly od sebe vzdáleny stovky kilometrů, ale chtěl jsem všechno vidět, kontrolovat a dílčí práce rozporovat či odsouhlasovat.

Výsledkem bylo splnění všech zakázek v předtermínu a za nižší ceny než u ostatních manažerů.

Doporučení

  • Hledejte vlastní přístup, bude to boj o místo na slunci.
  • Dobrý projektový manažer přichází s novými nápady. Výborný projektový manažer je úspěšně realizuje.
  • Zavedené procesy si pro sebe rozeberte na atomy a poskládejte po svém.
  • Více poslouchejte než mluvte.
  • Udělejte si rozbor chyb, které dělají ostatní. Proč se dopouštět stejných omylů.
  • Ne každý to dokáže. Učte se, jen pozor na přehnané sebevědomí.

Máte dotaz? Chcete poradit? KONTAKTUJTE MĚ

Autor: Pavel Klein převzato z www.management-povidani.cz

Čtěte: Konkurence jako tlak na kvalitu?