Co je správa firmy na úrovni C? Patříte do ní? C-level

Co je správa firmy na úrovni C? Patříte do ní? C-level

Správa a řízení na úrovni C zahrnuje vedoucí pozice společnosti Jedná se o nejvyšší a nejužší vedení, patří sem tedy top management, vrcholový management. Tento typ manažerů patří mezi výběr, jsou odpovědní za přijímání klíčových rozhodnutí, která mají vliv na samotnou činnost podniku, na celkové podnikání. C-level řízení – to jsou přední příčky organizační struktury firmy.

C-level, vedoucí pracovníci

Řízení na úrovni C je také známo jako „vedoucí pracovníci na úrovni C“ nebo „C-suite“. Důvodem pro označení je to, že klíčové pozice v této úrovni začínají (v angličtině) na písmeno C. Jedná se o ředitele, generální ředitele a manažery jednotlivých oblastí nebo oddělení.

  • CEO (Chief Executive Officer) – ředitel společnosti, generální ředitel – nejvyšší pozice na firmě, dohlíží nad podnikáním celé firmy, zavádí základní politiku firmy, plány, cíle, strategie, rozhoduje o všech strategiích a projektech
  • CFO (Chief Financial Officer) – finanční ředitel – zabezpečuje činnost finančního a účetního oddělení, odpovědnost – rozpočtování, předpovídání, podávání zpráv, dodržování předpisů, dlouhodobé finanční plánování, analýzy rizik a správa celkového finančního stavu podniku
  • COO (Chief Operating Officer) – provozní ředitel – dohlíží na každodenní operace a zajišťuje řádné provádění podnikatelských plánů a strategií
  • CHRO (Chief Human Resources Officer) – personální ředitel – zavádí proces přijímání zaměstnanců, školení a hodnocení zaměstnanců, dohlíží nad rozvojem zaměstnanců, jejich profesním postupu, zajišťuje udržení a řízení dlouhodobých strategií lidských zdrojů, plánuje pracovní cesty
  • CIO (Chief Information Officer) – IT ředitel –  má na starost oddělení informačních technologií, odpovídá za strategické plánování, zvyšování hodnoty podniku, výběr hardwaru a softwaru a zlepšování služeb zákazníkům prostřednictvím technologií
  • CSO (Chief Sales Officer) – obchodní ředitel – dohlíží na marketingové oddělení, zabezpečuje péči o značku firmy,  připravuje marketingové strategie, komunikuje s klienty, dohlíží nad návratností investic z marketingových aktivit
  • CTO (Chief Technology Officer) – technický ředitel – CTO se často překrývá s povinnostmi CIO a dohlíží na vývoj informačních systémů a technologií,  CTO se zaměřuje na inovace a dohlíží na vývoj nových technologií, produktů a funkcí
  • CSO (Chief Security Officer) – bezpečnostní ředitel – dohlíží na bezpečnostní oddělení, zajišťuje vývoj bezpečnostních protokolů a správu bezpečnostních programů a zásad k zajištění kybernetické i fyzické bezpečnosti

Ti všichni mají velký vliv a řeší především:

 • strategické plánování
 • rozhodování
 • delegace a přenos údajů
 • shromažďování informací od nižšího vedení a zaměstnanců pro efektivní rozhodování
 • týmovou spolupráci
 • přijímání a propouštění zaměstnanců, včetně managementu

Správu na úrovni C má v podstatě každá větší firma. Toto řízení je svým způsobem nezbytné, protože zabezpečuje vedení a řízení a tím pádem zajišťuje hladký chod firmy.

Vyšší pravomoc = vyšší odměny

Z logiky věci vyplývá, že vedoucí pracovníci na úrovni C mají obvykle vyšší platy než ostatní zaměstnanci. Je to dáno prostou skutečností, a to že jejich pracovní vytížení je bez pochyby mnohem těžší, a protože musí činit důležitá rozhodnutí ovlivňující celý podnik.

Dosažení pozice v C-suite obvykle trvá roky zkušeností v oboru nebo ve společnosti.