Co musí splňovat úspěšný manažer? Důležité manažerské role

Co musí splňovat úspěšný manažer? Důležité manažerské role

Manažer je velmi specifická pozice, na kterou nenastoupíte obvykle jen vychozením školy. Klasické podniky a firmy dříve typicky manažerské pozice neměly, většinou se prolínala role majitele s rolí manažera a zároveň i zaměstnance. Teprve v důsledku rozšiřování podniku si majitelé začali uvědomovat, že pro úspěšné řízení společnosti je třeba mít vrcholové manažery, kteří budou se společným zájmem společnost řídit.

Kdo je to manager

Manager nebo také manažer je jednoznačně klíčovou personou moderního managementu. Dobré řízení podniku, jeho úspěšnost a především prosperita jsou na kvalitním manažerovi doslova závislé. Manažer je určitým způsobem pracovník, kterému byly svěřeny významné pravomoci, a to třeba jmenováním, pověřením, ustavením a podobně. Jeho úkolem je aktivní řízení, rozhodování, vedení lidí, kontrolování a rozvíjení společnosti.

Manažer se objevuje na každé úrovní řízení firmy.

Typy managementu:

 • top management (C-level)
 • střední management
 • základní management

Více najdete zde: Jaké jsou základní úrovně řízení firmy?

Základní předpoklady pro činnost manažera

Autorita

Ta patří mezi nejzásadnější podmínku po výkon role managera firmy. Jedná se o obsáhlé množství vrozených nebo získaných předpokladů.

 • Vrozenými předpoklady jsou schopnost přirozeně ovlivňovat druhé, být tahoun, člověk, za kterým lidé přirozeně chodí, má dostatečné odborné znalosti a schopnost vnímat zaměstnance a jejich problémy, ale i jejich nápady, práci a rozvoj. Důležitou stránkou je morální aspekt a charakter manažera – fér jednání, respekt, schopnost dostát danému slovu. Neposlední význam má i celkové charisma manažera – schopnost verbální i nonverbální komunikace, image.
 • Získané předpoklady jsou kromě vzdělání a odbornosti i samo formální ustavení do funkce – jmenování manažera, jedná se o autoritu řízenou, poziční, danou výkonem funkce.

Optimální je vyvážené propojení všech uvedených charakteristik.

Kompetence

Zásadní úlohu v životě úspěšného manažera hraje kompetence. Jedná se o odbornou zdatnost, která je daná studiem, kurzy, odborností a především praxí. Důležitý je ale i výcvik, dobře zvládnuté kritické myšlení a samozřejmě výchova. Vedoucí osoba má v sobě propojovat znalosti i zkušenosti, a ty nadále rozvíjet.

Schopnost vést

Funkci manažera ovlivňuje řada jeho vrozených předpokladů. Jedná se o schopnost oslovit a přesvědčit lidi (zaměstnance, majitele firmy, dodavatele, úředníky…), získat si je a uplatnit v nich své nápady a myšlenky. Důležitá je dostatečná rozhodnost, samostatnost (i umění být součástí týmu), vlastní iniciativa. Jedná se doslova o talent být managerem.

Manažer plní roli, které obsahuje kvantum složitých úkolů, cílů, povinností. Musí být dobrý:

 • prognostik
 • plánovač
 • analytik
 • vedoucí
 • komunikátor
 • koordinátor
 • psycholog
 • nositel informací

Manažer je člověk, který dosahuje konkrétních výsledků i vhodným řízením druhých lidí.

Manažer – jaké má role:

 • Řídí lidské zdroje, propojuje práci týmu a využívá efektivně jeho potenciálu,
 • rozhoduje a udává směr dalšího fungování firmy (uplatňuje nové vize a postupy),
 • řeší problémy, nastavuje postupy, pravidla, kontroluje, koučuje.

Dobrý, spolehlivý a zkušený manažer je alfou a omegou úspěšnosti firmy.


5 důležitých vlastností dobrého manažera

Uspořádejte si efektivně čas i práci – TIME MANAGEMENT


foto / archiv LNR