Rozdíl mezi agenturním a kmenovým zaměstnáváním

Rozdíl mezi agenturním a kmenovým zaměstnáváním

Agenturní zaměstnávání je poměrně rozšířené. Jaký je vlastně rozdíl mezi agenturním a kmenovým zaměstnancem a na co je vhodné dát si pozor?

Kdo je agenturní zaměstnanec

Práce přes agenturu může být pro řadu zaměstnanců vhodným řešením pro realizaci pracovního poměru. Týká se to třeba studentů nebo osob, které jsou nezaměstnané a zaměstnání stabilního charakteru se jim z různých důvodů nedaří najít. Časté bývá i agenturní zaměstnávání cizinců.

Jeho princip spočívá v tom, že zaměstnanec je zaměstnancem přímo personální agentury. Má s ní tedy oficiálně uzavřenou i pracovní smlouvu. Ta jej přiděluje podle potřeby dalšímu zaměstnavateli. Firma má tak pracovníka vlastně „v pronájmu“.

Na straně firmy se uzavírá dohoda o dočasném přidělení zaměstnance. Tato dohoda se vždy sepisuje písemně a měly by v ní být konkrétně vymezeny podmínky, za nichž lze dočasné přidělení ukončit.

V čem se agenturní zaměstnanec liší od toho kmenového

Ve srovnání s kmenovými zaměstnanci bychom neměli najít u těch agenturních žádné rozdíly. Nárok mají na totožné rozvržení pracovní doby i přestávek, dovolenou, nejrůznější benefity i mzdu. Agentura za zaměstnance řádně odvádí sociální a zdravotní pojištění a odpracovaná doba se zaměstnanci započítává do let, které by měl mít odpracovány kvůli budoucímu nároku na důchod.

Na agenturní zaměstnávání se však nabalila celá řada neseriózních provozovatelů. Tento typ zaměstnávání proto provází i mnoho nešvarů. Jsou to zejména zastřené agenturní zaměstnávání nebo obcházení agenturního zaměstnávání.

Co je zastřené zprostředkování zaměstnání

Pojmem zastřené zprostředkování zaměstnání označujeme stav, kdy subjekt nedisponuje oprávněním přidělování svých zaměstnanců k třetí osobě, tedy prakticky není agenturou práce.

Typicky se agenturní zaměstnávání zastírá smlouvou o dílo. K maskování se používá i smlouva o dodání služeb. Tento delikt je poměrně nový a zákon o zaměstnanosti jej zohlednil teprve v roce 2017.

Problém tkví zejména v tom, že dosud nebylo zřetelně vymezeno, co je outsourcing, který je akceptovatelný, a kde už začíná zastřené agenturní zaměstnávání.

Vzhledem k tomu, že pseudoagenturní zaměstnávání může mít pro zainteresované strany i některé výhody jako nižší fakturační ceny pro klienty, případně vyšší čisté mzdy způsobené absencí odvodů, počet neseriózních agentur je v současné době značný. Smysl má tím pádem svěřit se pouze důvěryhodné společnosti. Což platí jak pro uchazeče, tak i pro samotné firmy, které by měly o agenturního pracovníka zájem.

Co je obcházení agenturního zaměstnávání

Obcházení agenturního zaměstnávání lze zjednodušeně definovat jako úmyslné, či neúmyslné obcházení legislativy v oblasti agenturního zaměstnávání, odměňování a uzavírání pracovních poměrů a dohod.

Tohoto obcházení se ve stále větší míře, jak ukazují dostupné statistiky, dopouštějí všechny tři články řetězce, tedy zaměstnanec, zaměstnavatel i samotná agentura.

Jako typický příklad úmyslného porušení či obcházení agenturního zaměstnávání se uvádí mimo jiné úmyslné určení nižších mzdových (srovnatelných) podmínek. Z tohoto potom vyplývá přímá úspora mzdových nákladů, která se odvíjí od nižší mzdy.

TIP NA ČLÁNEK: Časté otázky na pracovním pohovoru a jak se na ně připravit