Právní výhrada

www.podnikani-info.cz je internetový magazín, který poskytuje především články informativního charakteru, zajímavosti a příběhy z oblasti podnikání.

Každý čtenář magazínu bere na vědomí, že:

  • články jsou předmětem duševního vlastnictví provozovatele
  • informace zde zveřejněné mají informativní povahu, které rozhodně nezakládají žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich věcné správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti či aktuálnosti
  • provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli magazínu pro případ, že by se ukázalo, že některé informační články jsou nesprávné, neaktuální, neúplné nebo jiným způsobem závadné a v důsledku užití by mohly přinést uživateli škodu
  • právní předpisy, na které je v magazínu odkazováno, jsou z jiných internetových zdrojů, provozovatel výslovně upozorňuje, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů
  • provozovatel neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na webu a neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy
  • doporučení, informace, data, služby, reklamy nebo jakékoliv jiné sdělení zde zveřejněné jsou pouze nezávazného charakteru, a nejedná se o odborné rady nebo doporučení