Brigádníky je potřeba si hýčkat. Zvlášť ty dobré. Co to obnáší?

Brigádníky je potřeba si hýčkat. Zvlášť ty dobré. Co to obnáší?

I když k vám brigádníci nastupují většinou jen na omezenou dobu, je dobré se jim náležitě věnovat. Vyplatí se to i do budoucna.

Bývají u vás krátce, ale to neznamená, že není potřeba je pořádně zaškolit a zasvětit do fungování firmy. Jestliže u vás dělají lidé, kteří přesně nevědí, co a jak, jejich pomoc nebude efektivní, a navíc je od práce pro vaši firmu odradíte. A ještě si uděláte jako zaměstnavatel špatnou reklamu. Proto se snažte jim věnovat dostatečnou pozornost. 

Ze začátku

Už při náboru buďte otevřeni co nejširší škále lidí. Brigádník nemusí být jen z řad studenstva. Dejte šanci i starším uchazečům, kteří si třeba chtějí vyzkoušet jiný obor. I brigádník může přinést zajímavý pohled na vaši firmu a její procesy.

Nepodceňujte zaškolení. Vyhraďte na něj dost času, vyberte vhodného školitele, ukažte vše do detailu. Vycházejte z předpokladu, že brigádníci nevědí spoustu věcí, které lidem z branže připadají samozřejmé.

Ještě před nástupem brigádníků určete někoho, kdo jim bude k ruce. Tzv. buddy je zaměstnanec dostatečně zkušený na to, aby je pomohl zaškolit a poradil jim, když si nebudou v něčem jistí.

Zvláště mladí lidé, kteří dosud nemají pracovní zkušenost, potřebují ujištění, že si vedou dobře. Pokud tomu tak není, proberte s nimi znovu pracovní postup a snažte se přijít na to, kde a proč chybují. Ptejte se a dejte jim prostor, aby se ptali.

Brigádníci potřebují vědět i řadu praktických věcí – kde je možné se najíst, zakouřit si, jak používat kuchyňku, jestli a jak se zaznamenává docházka apod.

Bezpečnost především

Brigádníci musejí dostat všechny informace týkající se pracovních rizik. Pokud potřebují k jejímu výkonu ochranné pracovní pomůcky, musí jejich pořízení hradit zaměstnavatel. Jestliže tyto pomůcky brigádníci sdílejí, zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby se jejich prostřednictvím nešířily přenosné nemoci.

Pro pracovní úrazy brigádníků platí totéž jako pro pracovní úrazy kteréhokoli jiného zaměstnance.

Bezpečnost je ale potřeba dodržovat i obráceně: pečlivě zvažte, do jakých systémů udělíte brigádníkům přístup a do jakých projektů či práce je zasvětíte. Nezapomeňte také po odchodu krátkodobého zaměstnance zrušit veškeré účty i profily, které mu umožňovaly přístup k firemním materiálům či systémům.

Na konci

Nejčastěji jsou brigádníci zaměstnáváni na dohodu (DPP či DPČ), viz níže. Ta může být vypovězena i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 15 dní a začíná dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

Jestliže však vše běží hladce, práce brigádníka skončí podle dohody. Zaměstnavatel má povinnost vydat zápočtový list, což platí i v případě zaměstnanců s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (pokud DPP založila účast na nemocenském pojištění).

S brigádníky se řádně rozlučte, poděkujte jim za práci u vás a pokud jste s nimi byli spokojeni, nabídněte jim pokračování spolupráce, případně je motivujte, aby u vás pracovali i v příští sezóně.

Dohody a daně

Pokud zaměstnáte brigádníka na dohodu o provedení práce (DPP), může pro vás pracovat maximálně 300 hodin za rok. Pokud jeho odměna činí více než 10 000 korun, je potřeba platit za něj povinné odvody.

Jestliže s brigádníkem uzavřete dohodu o pracovní činnosti (DPČ), může pro vás pracovat nejvýš 20 hodin týdně v průměru za kalendářní rok. Je-li jeho přivýdělek do 3499 Kč měsíčně, není potřeba platit sociální ani zdravotní pojištění. 

Dohody musí být vyhotoveny písemně. Jejich obsahem by měla být náplň práce, odměna, rozsah práce a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Zdroj: převzato a zveřejněno se souhlasem – blog aplikace Práce za rohem společnosti LMC s.r.o.

foto / pixabay.com