Právnická osoba a minimum, které o ní musíte znát

Právnická osoba a minimum, které o ní musíte znát

 

PRÁVNICKÁ OSOBAFYZICKÁ OSOBA
VZNIKzaloženímexistencí
ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮMzastoupenímdovršením 18 let
FORMAobchodní společnosti, družstva, nadace, banky apod.zletilý jedinec
RUČENÍomezené a nepřímépři podnikání celým svým majetkem
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍnelze (pouze ukončit)lze
ÚČETNICTVÍpodvojnémůže si vybrat

 

Právnická osoba (PO) vzniká založením

Jedná se o subjekt, které mu jsou svěřena práva, povinnosti a způsobilost k právním úkonům.

Právnická osoba je právní osobností od svého vzniku po svůj zánik.

Veřejný rejstřík vede o PO zápis dle § 120 občanského zákoníku, v němž je uveden:

    • alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku,
    • název,
    • sídlo,
    • předmět činnosti,
    • jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán PO zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní).

Čtěte: Dluhy společnosti a odpovědnost jednatele

Zrušení PO

Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. PO zrušení PO je nutná její likvidace.

Zánik PO

PO zapsaná do veřejného rejstříku zaniká jejím výmazem. PO, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace.

Typy PO

Skutečný majitel právnické osoby – vše, co potřebujete vědět


foto / archiv LNR


Napište nám...