Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby. Typy obchodních společností. Jaké mají výhody a nevýhody.


PRÁVNICKÁ OSOBAFYZICKÁ OSOBA
– neručí přímo a neomezeně– ručí přímo a celým svým majetkem
– PO lze převést na jinou osobu (např. prodej, převod)– nelze převést
– společník nemusí firmu řídit– vystupuje osobně
– obvykle vytváří jistou míru serióznosti– vystupuje pouze pod svým jménem
– uspořádání je jednodušší, na podnikání se může podílet více osob
– oddělení obchodního a soukromého majetku je snazší
– podnikání nelze přerušit– lze přerušit
– podnikání lze hůře ukončit– snadné ukončení
– obvykle vyšší náklady na provoz a administrativu
– povinnost zřízení datové schránky

Nejrozšířenější formou podnikání jako právnická osoba je založení společnosti s ručením omezeným.

TIP NA ČLÁNEK: Problematika a nástrahy podnikání při zaměstnání – založení e-shopu

Formy PO podle zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.):

 • společnost s ručením omezeným
 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • akciová společnost
 • družstvo

Společnost s ručením omezeným


Specifika
 • zkratka s.r.o., spol. s r.o.
 • minimální výše v kladu ( v současnosti 1 Kč)
 • statutární orgán – jednatel – svolává valnou hromadu
Klady
 • omezené ručení
 • jeden i více společníků
 • snadnost založení
Zápory
 • složitější ukončení podnikání
 • peněžní prostředky ze společnosti nelze libovolně využívat – společník je nevlastní
 • nutnost vést účetnictví

Veřejná obchodní společnost


Specifika
 • zkratka veř.obch.spol., v.o.s.
 • minimum jsou dva společníci (fyzické nebo právnické osoby)
 • zdanění zisku v přiznání fyzických osob
 • společníci jsou statutárním orgánem
Klady
 • není nutný základní kapitál
Zápory
 • ručení společné a nerozdílné
 • s jedním společníkem společnost zaniká

Komanditní společnost


Specifika
 • zkratka k.s.
 • dva společníci – komanditista a komplementář
 • statutární orgán – komplementář
Klady
 • komplementář více řídí
 • komanditista vkládá peníze
Zápory
 • složitost

Akciová společnost


Specifika
 • zkratka a.s.
 • minimální výše vkladu 2 mil Kč
 • minimum jeden společník = akcionář
 • orgánem společnosti je představenstvo a dozorčí rada
 • valná hromada
 • akcie
Klady
 • akcie, převoditelnost
Zápory
 • vysoká základní kapitál
 • náročnější podnikání

Družstvo


Specifika
 • označení družstvo
 • minimum 3 členové
 • účel založení
 • orgány jsou členská schůze, představenstvo, kontrolní komise a další
Klady
 • všichni členové družstva se mohou podílet na činnosti
Zápory
 • ne zcela výhodné pro podnikání

TIP NA ČLÁNEK: Má zaměstnanecké dílo stejnou právní ochranu jako autorské dílo?

foto / archiv LNR