Fotovoltaika pro firmy – dotace

Fotovoltaika pro firmy – dotace

Konec roku přinesl šokující zdražení energií, se kterým se budou složitě potýkat nejen domácnosti, ale i firmy. Řada z nich proto hledá řešení, které by budoucím zvýšeným nákladům odpomohlo. Jedním z nich může být například výstavba fotovoltaické elektrárny. Ve chvíli navýšení nákladů za energie došlo k určitému usnadnění dosažení na některý dotační program.  Jaké jsou aktuální podmínky?

Zvlášť firmy, které disponují rozsáhlými prostory, mohou elektrárny snadno využít. Například na střechách budov, kde je instalace solárních panelů nejběžnější. Obnovitelné zdroje a snaha o ochranu životního prostředí, to jsou hlavní důvody, proč vznikají dotační programy, které mají podpořit intenzitu výstavby fotovoltaických elektráren u firem.

Fotovoltaika pro firmy – dotace a nové podmínky od října 2021

 • Nová zelená úsporám – tento dotační program zjednodušil podmínky pro využití domácností, ale i podniků. Hlavní úlevou je to, že aktuálně není třeba dokládat energetický posudek, projekt, a navíc dokonce není nutné zajišťovat výběrové řízení na dodavatele.
  • Program se vztahuje na fotovoltaiku, která se umisťuje na střechy – minimální plocha musí činit 500 m2
  • Směřuje na podniky různých velikostí (malé, střední i velké), a to i pražské
  • Pro jaký výkon jsou vhodné? Jde o solární elektrárny o výkonu od 100 kWp do 1 MWp,
  • Lze využít i pro bateriová uložiště

 

 • Národní plán obnovy – jedná se o rozsáhlejší program, který obsahuje řadu opatření, které cílí na obnovu a podporu ekonomiky v souvislosti s coronavirovou pandemií. Ohledně obnovitelných zdrojů a fotovoltaiky se pak jedná o dotační program Přechod na čistší zdroje energie.
  • Program se vztahuje na fotovoltaiku, která se umisťuje na střechy včetně přístřešků
 • Směřuje na podniky různých velikostí (malé, střední i velké), a to i pražské
 • Výkon elektrárny od 100 kWp do 1MWp.

 

 • Modernizační fond RES+ – zahrnuje podporované oblasti jako jsou instalace zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství.
  • Lze čerpat finanční prostředky pro výstavbu fotovoltaické energie, která může být i o vyšším výkonu, než je 1 MWp.
  • Žádat nyní mohou firmy, které si podaly předběžnou žádost, další budou moci být zařazeny v roce 2022, kde bude otevřeno další kolo.

 

 

 • Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – k otevření tohoto programu má dojít v první polovině roku 2022. Bude se týkat podniků všech velikostí se zvýhodněním těch menších.