Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění v České republice je povinné a upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který upravuje rozsah a podmínky hrazených služeb ze zdravotního pojištění, způsob stanovení cen a úhrad léků a léčivých prostředků, které spadají pod zdravotní pojištění.

Zdravotní pojišťovny

Dle Ministerstva zdravotnictví ČR působí v současné době na území ČR tyto zdravotní pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Čtěte: Změnit zdravotní pojišťovnu? Jak?

Povinně pojištěná je osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo je zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem zde.

Čtěte: Nemocenské pojištění

Plátcem zdravotního pojištění je:

Pojištěnec – jím je typicky zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná a další dle § 5 zákona č. 48/1997, dále samozřejmě zaměstnavatel a stát.

Jak vznikne a zanikne zdravotní pojištění

Vzhledem k zákonné povinnosti vzniká zdravotní pojištění dnem narození nebo dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území tohoto státu trvalý pobyt získala, či se stala zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem na území ČR. jak je to tedy u cizinců: Přijeli jste do Česka studovat nebo pracovat a potřebujete vyřídit zdravotní pojištění cizinců?

Obdobně pak zánik souvisí s úmrtím pojištěnce, nebo ztrátou zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Čtěte: Důchodové pojištění

Čtěte: Sociální pojištění

foto / archiv LNR