OSVČ nebo s.r.o. – jaký způsob podnikání vybrat?

OSVČ nebo s.r.o. – jaký způsob podnikání vybrat?

Chcete začít podnikat a největší starost vám děla froma podnikání. Pro co se rozhodnout? Být OSVČ nebo s.r.o.? Oba tyto způsoby totiž velmi dobře vyhovují podnikání jednotlivce. Co se vám vyplatí? Každá varinata má výhody a nevýhody, které je třeba vzít v potaz. Základní inforace a přehled nabízí naše tabulka.

OSVČ nebo s.r.o.

OSVČ

s.r.o.

ZPŮSOB PODNIKÁNÍfyzická osobaprávnická osoba
ZALOŽENÍJednotný registrační formulář na živnostenském úřadě nebo Czech POINTu

 

 

–          je jednodušší

Sepsání Zakladatelské listiny nebo Společenské smlouvy a zapsání do Obchodního rejstříku, informování finančního úřadu, založení firemního účtu

 

–          je složitější

RUČENÍcelým svým majetkemdo výše základního kapitálu (Jak je to v případě dluhů – Dluhy společnosti a odpovědnost jednatele)
ZÁKLADNÍ KAPITÁLnení třebaano, ale aktuálně stačí jen 1 Kč
SÍDLOneano
BUDOVÁNÍ ZNAČKYanoano, prestiž
DANĚdaň z příjmů, výdajové paušály, odvody na sociální a zdravotní pojištění, solidární daňdaň příjmů z právnických osob, srážková daň
DELEGACE POVINNOSTÍneano, na zaměstnance
POČET SPOLEČNÍKŮmůže podnikat sámvhodné pro firmu
VYSTUPOVÁNÍ VLASTNÍM JMÉNEManojménem společnosti
OPTIMALIZACE DANÍnízkávysoká
CHCETE PODNIKAT SÁM NEBO VE VÍCE LIDECHsámve více lidech
DATOVÁ SCHRÁNKAnení třebapovinná
POVINNOST ZVEŘEJŇOVAT ÚČETNÍ UZÁVĚRKUnenípovinná
VEDENÍ ÚČETNICTVÍmůže využít výdajový paušálmusí vést účetnictví

Téma: OSVČ jako plátce DPH

Čtěte: Ochranná známka a jak ji registrovat


Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností