Když není reklamace vyřízená v 30denní lhůtě

Když není reklamace vyřízená v 30denní lhůtě

Prodávající má povinnost prodávat věc s určitými zárukami a v určité kvalitě. U nás je základní záruční doba 24 měsíců. Během této doby se ovšem mohou projevit u předmětu koupě vady. Spotřebitel má možnost využit reklamaci. Reklamační lhůta je dána zákonem a trvá 30 dní. Co se ale stane, když není reklamace vyřízená v 30denní lhůtě?

Práva z vadného plnění

Dřívější pojem záruční doba je nyní dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) nahrazen výrazem práva z vadného plněné (§ 2165) a záruka za jakost. Záruční doba je ale trochu srozumitelnější, proto i nadále budeme v tomto článku používat tento slovní obrat.

Od kdy běž lhůta

Koupě zboží v běžné prodejně znamená běh lhůty dnem převzetí zboží. Koupě zboží na e-shopu pak staví počátek běhu lhůty ke dni převzetí zboží (od přepravce, v úložních místech a podobně). Výhodou koupě na e-shopu je možnost vrácení zboží do 14 dní (odstoupení od smlouvy), což v běžné prodejně nelze.

Reklamace

V záruční době je možné uplatnit reklamaci, pokud zboží vykazuje nějaké vady, které ovšem nesouvisí s běžným opotřebením. Reklamace se uplatňuje v prodejně nebo místech, o kterých musí prodejce kupujícího informovat.

Lhůta pro reklamaci

Dnem uplatnění reklamace začíná běžet 30denní lhůta. Tato lhůta se může zdát pro někoho moc dlouhá, zvlášť když zboží potřebuje, ale pro někoho naopak dost krátká, když během jejího trvání musí být vada posouzena a vyřešena.

Zákon dává 30 kalendářních dní na vyřízení (tedy včetně víkendů a svátků). Správně o ní má prodejce rozhodnout hned, nebo u složitějších případů do 3 dnů. Teprve pro případy odborného posouzení nebo odstraňování vady se dostáváme na lhůtu 30 dní. Pokud lhůta končí o víkendu nebo na svátek, posunuje se její konec na nejbližší pracovní den.

TIP NA ČLÁNEK: Změny v reklamacích: Ochrana spotřebitele na prvním místě

Prodloužení jen po dohodě

Lhůtu je možné prodloužit dohodou stran. Někteří prodejci nechávají podepsat smlouvu, kde je upravená délka reklamačního řízení (většinou 60 dní). Pokud podepíšete, domluvili jste se a platí tato lhůta. Neplatí ale takto stanovená doba v předtištěném formuláři prodejce – pokud skutečně nedošlo mezi stranami k dohodě.

A když není reklamace vyřízená v 30denní lhůtě?

Velmi jednoduše řečeno, pokud není reklamace vyřízená v 30denní lhůtě (nebo prodloužené po dohodě), pak vznikají spotřebiteli stejná práva, jako by věc byla neopravitelná.

Nevyřízení reklamace je podstatné porušení smlouvy, takže spotřebitel může chtít:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • odstranění vady opravou věci,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Reklamace se považuje za vyřízenou, když vás prodávající či servis informují, že je reklamace vyřízena. Současně vás informuje o tom, jak to proběhlo. To vše nejpozději 30. den od uplatnění reklamace. A současně musí být zboží předané do reklamace, ať už opravené či vyměněné (když dojde k uznání), či neopravené (při zamítnutí), k dispozici v provozovně, kde byla reklamace uplatněna. (Zdroj: ČOI).

TIP NA ČLÁNEK: Reklamace zboží a služeb | Kolikrát lze reklamovat?