Co je to DPH?

Co je to DPH?

Víte co je to DPH? Jak se určuje? Kdy a kdo ji platí? Není to jen tak ledajaký pojem a je důležitý pro podnikatele i jejich klienty a zákazníky.

DPH – je zkratka pro pojem daň z přidané hodnoty a je jí věnován celý zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. DPH je poplatek připočítávaný k ceně zboží a některých služeb a patří mezi hlavní příjmy státního rozpočtu.

Co přesně to je?

Myšlenkou DPH je zdanění každé přidané hodnoty výrobku nebo službě v každém stupni řetězce probíhajícího mezi zpracováním a obchodem. Tedy každý prvek takového řetězce od výrobce, dodavatele, distributora, prodejce… odvádí svůj díl DPH a závěrem je součet těchto dílů nabalených k ceně věci, kterou platí koncový spotřebitel.

Čtěte: Co znamená RPSN

Výpočet DPH

Základ daně x sazba daně/ 100 = DPH

sazba daně je:

  • základní 21 %
  • první snížená 15 %
  • druhá snížená 10 %

Příklad:

Když je základ daně 1000, sazba základní, pak výpočet:

1000 x 21/100 = 210 Kč

Cena výrobku nebo služby je bez DPH 1000,-, DPH činí 210,- Kč, potom konečná cena činí 1210,- Kč.

Běžná sazba je 21 % a platí se za všechny výrobky a služby, které nepodléhají první nebo druhé snížené sazbě.

15 % je například pro potraviny, stravování, ubytování, prodej nápojů, provoz posiloven a podobně více v příloze k zákonu.

10 % platí pro léky, knihy, suroviny k přípravě jídel pro osoby s celiakií a fenylketonurií a podobně.

Plátce daně

Přestože koncový zákazník daň zaplatí, neodvádí ji. Státu ji odvádí plátce daně. Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH.