Živnost na vedlejší činnost? Co byste měli vědět

Živnost na vedlejší činnost? Co byste měli vědět

Je možné mít podnikání jako vedlejší činnost? Tedy jako způsob přivýdělku, například když jsem ještě student nebo jsem dokonce už zaměstnán? Ano, mít živnost na vedlejší činnost je celkem běžný způsob, jak se realizovat a přilepšit si (finančně). Navíc má tento druh podnikání i řadu celkem zajímavých výhod. Ale samozřejmě i povinností. Živnost na vedlejší činnost? Co byste měli vědět?

Dva druhy podnikání

 • Na hlavní činnost – to je případ, kdy podnikáte nebo provozujete živnost jako OSVČ tak, že je toto podnikání hlavním zdrojem vašich příjmů.
 • Na vedlejší činnost – je případ, kdy si zvolíte podnikání, jehož příjmy pak jsou spíše formou přivýdělku, jedná se o případy, kdy jste současně:
  • zaměstnanec, za kterého zaměstnavatel odvádí příslušné pojistné,
  • student do 26 let věku nebo nezaopatřené dítě,
  • ve starobním nebo invalidním důchodu,
  • na mateřské dovolené,
  • pobíratel rodičovského příspěvku,
  • pobíratel z důvodu těhotenství nebo porodu nemocenské dávky, pokud jsou vypláceny z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • ve vojenské službě v ozbrojených silách České republiky, jestliže nejde o vojáky anebo civilní službu
  • pečující o osobu, která je závislá na péči druhých (za zákonem daných podmínek).

Základní rozdíl ovšem určují povinné odvody n a sociálním a zdravotním pojištění.

Daňová povinnost

Nutností u podnikání na vedlejší činnost je samozřejmě i podání daňového přiznání. Daňová sazba je 15 %. Možností je uplatnění skutečných nákladů nebo výdajového paušálu.

POZOR Paušální daň je možné uplatnit pouze při podnikání na hlavní činnost.

Daňové přiznání je třeba na finanční úřad podat vždy, když jsou příjmy za daný uplynulý rok vyšší než 15 000 Kč (POZOR NOVĚ od roku 2023 se limit částky mění na 50 000 Kč).

Živnost na vedlejší činnost – sociální pojištění

Sociální pojištění se u vedlejší činnosti platí

 • když je rozhodná částka minimálně 93 387 Kč (rok 2022).

Pokud je částka nižší, zálohy na sociální pojištění neplatíte. Při překročení částky se platí pojištění z dosaženého zisku, poměrně pak při podnikání jen v určité části roku.

 • Minimální zálohy pro vedlejší činnost jsou pro rok 2023 ve výši 1 178 Kč.
 • Pro rok 2023 je nově rozhodná částka zvýšena na 96 777 Kč.
 • V prvním roce podnikání nehradíte zálohy – pojištění se doplácí ČSSZ jednorázově.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Živnost na vedlejší činnost – zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je na rozdíl od sociálního pojištění povinné.

 • Pojištěnci, za které hradí pojištění stát (typicky studenti, důchodci apod.) – v prvním roce zálohy neplatí. Na začátku následujícího roku se podává přehled o příjmech a výdajích – na jeho základě bude pojišťovnou vyměřena výše záloh na další rok.
 • Podnikající zaměstnanci – pokud podnikáte u zaměstnání a zaměstnavatel odvádí odvody na zdravotní pojištění, měsíční zálohy neplatíte. Opět ale jednou ročně podáváte přehled o příjmech a výdajích a pojistné doplácíte podle skutečných příjmů.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Další článek k tématu: Problematika a nástrahy podnikání při zaměstnání – založení e-shopu

foto / archiv LNR