K čemu slouží IBAN v platebních transakcích

K čemu slouží IBAN v platebních transakcích

IBAN je speciální kód, který umožňuje platby do zahraničí. Jedná se o mezinárodní číslo bankovního účtu, které odpovídá mezinárodně dohodnutému systému (dle normy ISO 13616) a identifikuje konkrétní účty ze zahraničí. Jednoduše řečeno – usnadňuje bance identifikaci zahraniční transakce (zjednodušuje ji, zrychluje a zlevňuje).

Formát čísla IBAN je tvořen souborem číslic a velkých písmen:

  • obsahem je kód země (CZ pro Českou republiku)
  • další dva znaky tvoří kontrolní číslice, které fungují jako ochrana proti chybně zadanému číslu účtu
  • dalších 20 znaků je samotný kód banky a číslo účtu banky

Vlastní podobu čísla účtu v tomto formátu vytváří banka, která účet vede.

Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku

národní formátIBAN – elektronická formaIBAN – písemná forma
19-2000145399/0800CZ6508000000192000145399CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710CZ6907101781240000004159CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Vyhláška č. 169/2001 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku

Čtěte: Jaký je rozdíl mezi investováním a spořením?