Rodinné podnikání – zlatý důl nebo konec rodinných vztahů?

Rodinné podnikání – zlatý důl nebo konec rodinných vztahů?

Je lepší budovat rodinnou firmu nebo běžnou? Obojí má své výhody a nevýhody. Stát se ovšem rodinné podnikání snaží podporovat – rodinné podnikání je často tahounem ekonomiky, zaměstnanosti a prosperity. I proto bylo rodinné podnikání jako definice schváleno usnesením vlády ČR ze dne 11. května 2020 č. 535.

Rodinné podnikání jako definice

Přesně vymezení pojmu najdete zde – rodinný podnik.

 • Rodinný podnik jako obchodní korporace – nadpoloviční počet společníků tvoří členové jedné rodiny a alespoň jeden člen rodiny je členem jejího statutárního orgánu, nebo členové rodiny vykonávají přímo či nepřímo většinu hlasovacích práv a minimálně jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; případně jediným společníkem firmy je člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, nebo zaměstnancem, prokuristou či členem její dozorčí rady
 • Rodinný podnik jako fundace nebo svěřenský fond
 • Rodinné podnikání jako rodinná živnost – na podnikání se podílí alespoň dva členové jedné rodiny (alespoň jeden je držitelem živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění k podnikání)

Kdo je členem jedné rodiny?

Pro účely rodinného podniku se jimi rozumí společně pracující manželé nebo partneři, jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci.

Čtěte: Zaměstnávání manželů je zakázané

Rodinné podnikání – výhody rodinné firmy

 • silná firemní kultura (širší neformální vztahy, silné vazby)
 • rodinná firma jako mezigenerační hodnota – větší snaha o investování do vlastního podnikání a rozvoje
 • větší podnikatelské nasazení
 • snaha o zajištění dlouhodobější existence
 • budování trvalejších hodnot (cílem je zabezpečit rodinu – a finanční zdroje – ideálně pro několik pokolení)
 • často i přenos obchodního tajemství

Nevýhody rodinné firmy

 • neúspěšné podnikání může znamenat ztrátu zdrojů příjmu pro celou rodinu
 • neúspěch může zničit i rodinné vztahy
 • častou chybou je protěžování členů rodiny (třeba na úkor talentovaných zaměstnanců)
 • snaha převést firmu na potomky, kteří nemusí mít podnikatelské vlohy
 • demotivační postoj ostatních zaměstnanců (i přes vysoké pracovní nasazení bývá často vysněný post předán členu rodiny bez zásluh)
 • v podstatě nelze oddělit pracovní a rodinný život
 • často autokratický způsob řízení zakladatelem firmy (obvykle výkonné pravomoci drží ve svých rukou, zatěžuje soustavnou kontrolou činnosti členy rodiny, neumí se vzdát své pozice i při předávání firmy nastupující generaci)
 • organizační strukturu firmy ovlivňují rodinné vztahy

Generační výměna majitelů firmy


Jaké bonusy nabízí rodinným firmám ČR?

Trendem se stává získání:

Čtěte: Jak si vyplatit peníze z vlastní firmy?