SOLUS – bič na dlužníky

SOLUS – bič na dlužníky

Jako jistá prevence ve snaze zamezit nebo snížit negativní jev předlužování lidí, dala vzniknout projektu SOLUS. Je to zájmové sdružení vlastníků, která mé za cíl snižovat zadlužování a zlepšovat vymahatelnost stávajících dluhů. A to tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám věřitelů.

Ochrana před vrstvením dluhů

Že tento systém funguje, napovídá skutečnost, jak velmi negativní názor dlužníci na SOLUS mají. Není se čemu divit, mít zde záznam není nic příjemného. A je to důvod pro to, aby před vámi bankovní i nebankovní sektor zavřel dveře, když budete žádat o nějakou půjčku či úvěr.

SOLUS – Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů – zahájilo činnost v roce 1999.

Jak to funguje?

Členové sdružení mezi sebou sdílejí informace o svých klientech, tedy o jejich platební morálce. Vždy v souladu s platnými právními předpisy. Se sdílením těchto informací zároveň souhlasí i samotný klient, a to svým podpisem při uzavírání smlouvy s institucí, která je členem SOLUS – zde bere na vědomí případné zařazení do registru.

Členy sdružení jsou některé banky, nebankovní společnosti, telefonní operátoři, pojišťovny, dodavatelé energií. Pokud dlužíte u kterékoli z těchto společností, můžete se dostat do záznamů SOLUS.

Čtěte: Jak si potvrdit bezdlužnost

Jak záznam v SOLUS vzniká?

Jakýkoli klient některé společnosti, která je členem SOLUS, jenž je v prodlení se splatností svých splátek nebo plateb u tří po sobě jdoucích platebních období (u některých produktů to může být i menší počet), je automaticky zařazen do registru. K tomuto registru tak mají přístup ostatní členové. A tak pokud si k některému z nich půjdete například pro půjčku, může a pravděpodobně i bude, vám z důvodu záznamu odepřena. Stanete se nespolehlivým plátcem.

Jak dlouho trvá záznam ze SOLUS?

Záznam v SOLUS trvá v případě dluhu u telefonního operátora ještě jeden rok po doplacení, v případě ostatních společností dokonce ještě další tři roky po doplacení závazku.

Pokud potřebujete zjistit, zda se vaše jméno nenachází v registru, můžete využít služby poskytnutí výpisu. Tyto služby jsou zpoplatněny.

Čtěte: Trvalý pobyt v nájmu a riziko exekuce