Limit pro platby v hotovosti

Limit pro platby v hotovosti

Současná doba nabízí řadu možností, jak platit za zboží, služby nebo závazky. Typicky pak bezhotovostně nebo hotovostně. Záleží na každém, jaké možnosti dává přednost, nebo v jaké formě má zrovna finance k dispozici. Hotovostní platby ale mají určité omezení dané zákonem. Jaký je limit pro platby v hotovosti?

Regulace

Omezení hotovostních plateb přinesl zákon č. 254/2004 Sb. Jedná se o kratičký zákon, který definuje druhy plateb a zavádí právě ono omezení, které má zamezovat daňovým únikům a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Limit pro platby v hotovosti

V současné době je limit 270 000 Kč, což odpovídá cca 10 000 EUR. Taková je tedy maximální částka, kterou je možné zaplatit v hotovosti. Jakákoli částka nad pak může proběhnout pouze bezhotovostně.

Podle § 4 platí, že do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Platba

Podle zákona je platbou předání nebo převedení peněz poskytovatelem platby příjemci platby.

Co není platba:

  • Vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
  • výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
  • předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
  • zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.

Nesplnění limitu

V případě překročení limitu, se dopustíte přestupku. A to v případě platby i přijetí platby.

Pokuta

  • u fyzické osoby může jít o pokutu až 500 000Kč,
  • u právnické nebo podnikající fyzické osoby pako pokutu až 5 000 000 Kč.

TÉMA: Chcete mzdu v hotovosti, ale zaměstnavatel vás nutí k založení účtu?

foto / archiv LNR