Sledování změn – nejen vlastník může mít zaručený dohled nad nemovitostmi

Sledování změn – nejen vlastník může mít zaručený dohled nad nemovitostmi

Potřebujete mít ucelený a automatický přehled o nemovitostech, na kterých máte svůj zájem? A nejen proto, že jste vlastník, ale třeba proto že jste něčí zástavní nebo podzástavní věřitel? Katastr nemovitostí už od roku 2014 nabízí praktickou službu, která vám potřebné informace obratem poskytne. Ale musíte si o ni zažádat.

Podchycení změn na katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí v ČR obsahuje mimo jiné údaje o nemovitostech, které se u nás nacházejí, včetně jejich soupisu, popisu, geometrického a polohového určení. Jedná se svým způsobem o živý rejstřík, ve kterém denně probíhá řada změn. Například při prodeji nebo koupi nemovitosti, dělení pozemků, změně věcných břemen apod. Pokud jste někým, kdo má nějaký právní zájem na konkrétních nemovitostech, jistě budete chtít o všech případných změnách vědět. A dozvědět se je můžete různými způsoby.

Jak zjistit změny v katastru nemovitostí

Základní možností je váš aktivní přístup. Katastrální rejstřík je veřejný a základní informace poskytuje například jednoduše na svém webu. Aktivně tak sami můžete kontrolovat stav nemovitostí, na kterých máte svůj zájem. Ovšem tato metoda je částečně nepraktická, obnáší kontrolu tak, že si prostě pravidelně nebo občas vyhledáte konkrétní nemovitosti, například parcely a sami si zjišťujete změny.

Další možností je, že vás jako zúčastněnou stranu bude informovat sám katastrální úřad. To souvisí především s ochrannými lhůtami, o kterých jsme psali v článku Lhůty na katastru – při podání návrhu na vklad. V takovém případě kupříkladu při podání návrhu na vklad, katastrální úřad sám automaticky informuje účastníky o plánovaných změnách) třeba změně vlastnického práva) a poskytuje ochrannou lhůtu, pro případné jednání účastníků.

Sledování změn

Jinou možností je pak služba sledování změn, kterou poskytuje katastr na vyžádání. Jedná se o službu, kdy dle § 19 vyhlášky 358/2013 Sb. úřad prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky, SMS zprávy nebo přes web posílá vybrané změny těm osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem, nebo účastníkům řízení o takovém právu.

Kdo je osobou, která může využívat službu sledování změn

 • Vlastník,
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo,
 • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

Jaké informace jsou poskytovány

 • Vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou,
 • provedení vkladu,
 • provedení záznamu,
 • zápisu poznámky.

Co je potřeba k vyřízení služby sledování změn

Především je nutné prokázat totožnost žadatele, a to lze několika způsoby.

Internet

Fyzické a právnické osoby mohou požádat o službu přes webový portál, kde ke ztotožnění dojde buď přes autentizaci „identita občana“ nebo přes datovou schránku, pokud ji u dané nemovitosti máte navázanou (nebo automaticky u právnických osob).

Při zřízení služby získáváte zákaznický účet, kam jsou případné zprávy ukládány a ke kterým máte přístup, aniž byste museli fyzicky na katastrální úřad. Aktivace služby většinou bývá do 24 hodin.

Osobně nebo poštou

Službu si můžete zařídit taky tak, že osobně navštívíte katastrální pracoviště, kde si ověří vaši podle dokladu totožnosti. Další možností je také písemné podání žádosti – zasláním na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ověření pak potvrzuje povinný úředně ověřený podpis žadatele.

Cena služby

 • Do 20 sledovaných nemovitostí včetně zaplatíte 200 Kč při zřízení služby a žádné další poplatky vám účtovány nebudou,
 • nad 20 nemovitostí se pak doplácí za každou nemovitost 10 Kč ročně.

Více najdete na webu poplatky katastru nemovitostí.

foto / archiv LNR