Firemní kultura má vliv na zaměstnance i trh

Firemní kultura má vliv na zaměstnance i trh

Zásadním tématem pro firmy (jakékoli velikosti) by mělo být nastavení, pěstování a rozvoj firemní kultury. Stejně jako je každá firma jedinečná, tak jedinečnou má taky svou kulturu. Ta by pak měla směrem k dodavatelům nebo odběratelům odrážet jakousi osobnost daného podnikání.  A to platí nejen navenek ale i dovnitř firmy. Firemní kultura má vliv na zaměstnance i trh.

Založeno na hodnotách

Rozvíjet firemní nebo také organizační kulturu by mělo být jedním z cílů vedení společnosti, neboť správně nastavená kultura je klíčová pro úspěšné podnikání. Ne, není to klišé. Podobně jako kultura v běžné lidské společnosti obnáší soubor různých hodnot, například to, co lidé mají, co si myslí nebo čím se zabývají, podobně to platí i ve firemní kultuře.

Vliv na funkční pracovní prostředí

Kultura ve firmě je svým způsobem to, jak se chováme v podnikání, ke svým kolegům, dodavatelům a odběratelům, k zákazníkům nebo úřadům. Utváří metody reakcí a spolupráce s kolegy, má vliv na výstup jednotlivých zaměstnanců i společnosti jako takové. Vzhledem k tomu, že prakticky každý tráví v práci značnou část svého času, je pak nezbytné, aby se firemní kultuře dostalo patřičné pozornosti, aby se vyvíjela a pozitivně ovlivňovala pracovní prostředí. Tím i motivaci a chuť k práci.

Firemní kultura

Firemní kultura je tak o prostředí, atmosféře, vztazích, chování a cílech firmy. Silná pozitivní kultura ve firmě má vliv na vnější dopad, tedy například na vnímání značky. Zaměstnanci díky ní věří ve firemní hodnoty a jsou více součástí nastaveného podnikání, mají větší angažovanost, což pak vede k větší produktivitě práce.

A firemní kultura je i stěžejním lákadlem při hledání talentů.

Když kultura chybí

Oproti tomu špatná nebo nulová kultura ve firmě rozvíjí tzv. toxické vztahy, problémy se neřeší, zaměstnanci rychle fluktuují, morálka i výkony jsou nízké. Tím, že zaměstnanci odchází a nabírají se noví ovšem nedochází k řešení problému, který tak po čase opět nastane.

Jak na firemní kulturu

Definice základních hodnot firmy

Pravděpodobně zásadní věcí bude, aby vznikl soulad zaměstnanců se základními hodnotami společnosti. Zaměstnanci tak musí chápat a souladit se se směřováním firmy, s jejími hodnotami a cíli.

Komunikace

S tím pomůže především pravidelná a co nejvíce transparentní interní komunikace. Komunikace o projektech, jejich vývoji, o práci obecně. Neméně důležité je ale komunikování s lidmi o nich. Tedy řešit případné problémy i v rámci týmů. Zde je pak velký důraz kladen na vedoucí pracovníky. Mají klíčovou roli v propojení mezi nejvyšším vedením a komunikací i na nejnižších pozicích, mají odpovědnost za odvedenou (včas a kvalitně) práci a musí působit jako lídři, kteří jsou vzory. Tedy firemní kulturu převádět ze slov do činů. Základem je posílení důležitosti všech zaměstnanců firmy a nastolení absolutní důvěry.

Bez lidí to nejde

Lidé – zaměstnanci musí pocítit, že jsou respektování, že si i vedení firmy uvědomuje, že je nutné nastavit určitou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Z toho pak vyplývá budování silných zaměstnaneckých vztahů, posilování soudržnosti týmu. Zaměstnanci musí do práce chodit s chutí a s pocitem, že jsou potřební a důležití.

Budování firemní kultury je dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Správně nastavená kultura má pak přímý vliv na zdraví firmy, na udržení si klíčových a talentovaných zaměstnanců i na budování silné pozice na trhu.

foto / archiv LNR