Odstoupení od smlouvy u zboží přehledně a jasně

Odstoupení od smlouvy u zboží přehledně a jasně

Odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeném distančním způsobem

Odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo pořízeno distančním způsobem (tedy typicky přes e-shop, telefonicky nebo třeba na zájezdu) lze podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) do 14 dní od převzetí zboží. Problematiku celého procesu, práva a povinnosti si uvedeme v tomto článku.

Odstoupit od smlouvy můžete bez sankce

Odstoupení od smlouvy nesmí být spojeno s žádnou sankcí, a je možné od smlouvy odstoupit ještě i před samotným převzetím zboží. Často se stává, že obchodník uvádí, že odstoupení od smlouvy z důvodu dodání poškozeného zboží je možné, a to pouze v jím určeném termínu oznámené této skutečnosti (například ihned po obdržení zásilky). Ale není tomu tak. Prodejce nemůže omezovat podmínky k odstoupení od smlouvy – takže i když to obchodník bude mít třeba v obchodních podmínkách – nebude se k tomu přihlížet (COI.cz).

Prodávající má povinnost informovat zákazníka o právu na odstoupení od smlouvy, v případě absence takové informace se může lhůta pro dostoupení prodloužit až na 1 rok a 14 dní.

Čtěte: Nákupy přes internet mají svá pravidla

Čtěte: Reklamní slepota na internetu

Jak se počítá lhůta?

Od převzetí zboží. Rozhodná tedy není uzavřená smlouva, ale převzetí produktu. První den lhůty je následující po dni převzetí. Pokud konec připadá na víkend nebo svátek, končí lhůta první následující pracovní den.

Někdy se stane, že zboží není dodáno kompletně. Pak se lhůta počítá až od dodání poslední části.

Výjimky z možnosti odstoupení od smlouvy jsou v § 1837

Jedná se například o zboží vyráběné na míru, fotografie, potisk trička s fotografií, dále zboží, které se rychle kazí, také zboží, které nelze vracet z hygienických nebo zdravotních důvodů (rozbalený zubní kartáček) a podobně.

Forma odstupu od smlouvy

Váš úmysl odstoupení musí být pro prodejce informací. Nestačí jen zboží nepřevzít, musíte ho informovat. Lépe vždy písemně. Informaci je dobré poslat elektronicky nebo písemně poštou. Informaci, kam odstoupení poslat, byste měli od prodávajícího obdržet, rovněž by měl být k dispozici i jeho vzorový formulář, ale můžete odstoupení formulovat sami. Pak nezapomeňte uvést od jaké smlouvy odstupujete a že je to odstoupení od smlouvy do 14 dnů – nepředpokládá se, že jste právníci, paragrafy uvádět nemusíte. Přidejte datum a podpis a odešlete – v případě odeslání dopisu lze doporučit podání doporučené, aby bylo prokazatelné.

Odstoupení = zrušení smlouvy

Zboží musíte vrátit, tyto náklady hradíte vy, pokud nejde o nadměrné zboží, které by měl prodávající u vás vyzvednout. Obchodník vám musí vrátit všechny peněžní prostředky, i náklady na dodání zboží (poplatek za doběrečné sem nepatří) do 14 dnů.

foto / archiv LNR