Jak se vyznat v obchodním rejstříku

Jak se vyznat v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík je speciální registr, který nese veřejné informace o právnických a některých fyzických osobách. Je veden rejstříkovým soudem, data zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti. Údaje v něm uveřejněné mají informativní povahu a umožňují tak například určité prověření společnosti, než s ní třeba začnete spolupracovat nebo sdělení informací, které mohou mít na váš podnikatelský záměr dopad – tj. jedná se o transparentní přístup k nim. I vy, pokud podnikáte možná patříte do okruhu osob, které musí informace v obchodním rejstříku zveřejňovat. Jak se vyznat v obchodním rejstříku?

Obchodní rejstřík jako veřejný seznam shromažďuje zákonem dané (zákon č. 314/203 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) informace.

Kdo musí zveřejňovat v obchodním rejstříku

Jedná se především o:

 • obchodní společnosti a družstva,
 • podnikající fyzické osoby, které o zápis projev zájem nebo informace zveřejnit musí (když průměrná výše příjmu za poslední účetní období přesahuje 120 mil. Korun)
 • spolky,
 • některé zahraniční podnikají osoby a další.

 

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU:
Veřejný rejstřík a rejstříkový soud
Jak získat výpis z obchodního rejstříku? K čemu je potřeba?
Co znamená přímý zápis do obchodního rejstříku?

Jak se vyznat v obchodním rejstříku – jaké údaje se evidují

 • den jeho vzniku, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu a den jeho zániku
 • identifikační číslo IČO, které přiděluje rejstříkový soud,
 • název,
 • právní forma právnické osoby,
 • adresa sídla nebo místa podnikání, případně bydliště,
 • předmět činnosti podnikání,
 • jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce,
 • název kontrolního orgánu (jestli se zřizuje), počet jeho členů (také jména a adresy pobytu), den vzniku a zániku funkce,
 • jméno a adresa pobytu prokuristy, způsob, jakým prokurista jedná, případně kterých poboček firmy se jeho činnost týká,
 • výše základního kapitálu, pokud u daného subjektu vzniká,
 • jiná důležitá skutečnost, kterou požaduje zákon, případně o její zápis požádá zapsaná osoba,
 • datum zápisu do rejstříku.

Sbírka listin v obchodním rejstříku

Obchodní rejstřík obsahuj také sbírku listin, ve které jsou evidovány všechny důležité listiny, které přímo souvisí s daným zapsaným subjektem. Zejména pak:

 • zakladatelské listiny, společenská smlouvy,
 • stanovy,
 • rozhodnutí o změnách statutárního orgánu,
 • rozhodnutí o exekuci nebo likvidaci,
 • výroční zprávy,
 • účetní závěrky aj.

Dohledat je můžete na portále: justice.cz

Jak na vyhledávání v obchodním rejstříku

Online přístup přes justice.cz vás nasměruje do jednoduchého vyhledávacího pole, kde stačí zadat název, IČO nebo třeba spisovou značku a dát „hledat“.

V základním přehledu najdete kromě názvu, identifikačního čísla a spisové značky také sídlo, den zápisu nebo informaci, zda je daný podnikatelský subjekt v likvidaci. Zadat můžete ale prohlídku všech údajů, a to nejen aktuálně platných, ale dříve platných. Současně lze vyhledávat i ve sbírce listin a prohlížet si všechny dostupné dokumenty. Vše lze samozřejmě stáhnout nebo třeba vytisknout.

jak se vyznat v obchodním rejstříku