Jak může zaměstnanec odvolat svou výpověď z pracovního poměru?

Jak může zaměstnanec odvolat svou výpověď z pracovního poměru?

Zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodu a automaticky mu od začátku následujícího měsíce běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Důvody pro ukončení pracovního procesu mohou být nejrůznější, od nabídky lepší práce až třeba po stěhování. Ale někdy se může stát, že si svou výpověď rozmyslíte nebo jí začnete litovat a chtěli byste ji stáhnout. Jak může zaměstnanec odvolat svou výpověď z pracovního poměru?

Výpověď jako jednostranný akt

Zaměstnanec, který podá výpověď využívá tzv. jednostranného právního aktu, to znamená, že nepotřebuje souhlas druhé strany. Zaměstnavatel tedy musí podanou výpověď přijmout. Pokud se ale zaměstnanec rozhodne svou výpověď odvolat, už k tomu souhlas druhé strany potřebuje.

Jak může zaměstnanec odvolat svou výpověď z pracovního poměru?

V první řadě je třeba se se zaměstnavatelem domluvit. Zaměstnavatel může souhlasit s odvoláním výpovědi například v případě, že je se zaměstnancem zadobře, že si vážil jeho práce a chce si jej udržet v týmu. V takovém případě, tedy že zaměstnavatel souhlasí, je pak nutné písemné odvolání výpovědi.

„Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné (§ 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Jak může vypadat odvolání výpovědi, které v sobě současně obsahuje souhlas zaměstnavatele? Třeba takto:

zaměstnanec odvolat svou výpověď

Když zaměstnavatel nesouhlasí

Pokud zaměstnavatel se stažením výpovědi nesouhlasí, pak s tím nic nenaděláte, vaše výpověď nadále platí.

TÉMA: Musí se dodržet dvouměsíční výpovědní lhůta?

Na okraj: v praxi se ovšem často stává, že takovouto formalitu obě strany nevyžadují. Někdy dokonce dojde k „roztržení“ podané výpovědi a po ústní dohodě pokračuje pracovní poměr zaměstnance dále. To ovšem může fungovat jen v případě, že ona výpověď není nikde evidována. Písemné odvolání je rozhodně lepší.

DOHODA O ODVOLÁNÍ VÝPOVĚDI vzor

foto / archiv LNR