Do milostivého léta si mimo veřejných institucí přidávají i některé komerční subjekty

Do milostivého léta si mimo veřejných institucí přidávají i některé komerční subjekty

Milostivé léto je jedinečná možnost pro řadu dlužníků, jak se dostat z dluhové spirály, do které upadli z nejrůznějších důvodů.  A díky které se jim nyní nedaří platit. Hlavně proto, že konečnou dlužnou sumu navyšuje příslušenství základní dlužné částky. Do milostivého léta se přidávají i některé komerční subjekty.

Milostivé léto je mimořádné období, které probíhá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a umožňuje v tomto období některým dlužníkům uhradit svůj dluh, stanovené náklady exekutora bez dalšího = zbylé jim bude odpouštěno.

Milostivé léto je pro dlužníky, kteří:

 • mají soudem nařízenou exekuci,
 • jsou fyzickými osobami,
 • mají dluh u některé ze zúčastněných institucí.

Podmínka

 • zaplacení celé základní jistiny
 • zaplacení odměny exekutora ve výši 908,- Kč
 • v uvedeném termínu (28. října 2021 – 28. ledna 2022)

Veřejné instituce zapojené do milostivého léta:

 • státní organizace, státní fondy,
 • městské a státní úřady,
 • Česká televize a rozhlas,
 • firmy s nadpoloviční účastí státu,
 • firmy s nadpoloviční účastí obce nebo města (dopravní podniky),
 • zdravotní pojišťovny
 • a další dle zákona č. 286/2021 Sb.

Více jsme zpracovali v článku: Milostivé léto může pomoci i s velkými dluhy

Do milostivého léta se přidávají i komerční subjekty

K uvedeným institucím se připojila ale i řada komerčních subjektů a nabízí v součinnosti s exekutory odpuštění části dluhu také. Důvodem je samozřejmě i vidina toho, že za takto daných podmínek je možné z dlužníků získat alespoň zaplacení základního dluhu. V řadě případů, zvlášť u mnohačetných exekucí, se totiž zpravidla jedná o nedobytné pohledávky, u kterých je vymožení celého závazku prakticky nepředpokládatelné.

Zajímejte se aktivně, zda spadáte do pravidel milostivého léta

O akci Milostivého léta převážně exekutoři dlužníky sami informují, každopádně iniciativa by měla vycházet od samotných povinných. Na platbu k akci Milostivé léto by měl exekutora i řádně upozornit, aby bylo zřejmé, že tuto možnost využívá a nejedná se o běžné placení dluhu v rámci splátkového kalendáře.

TIP NA ČLÁNEKOdpuštění dluhů – Milostivé léto do 28. ledna 2022

úvodní foto / archiv LNR