Podnikání v důchodu

Podnikání v důchodu

Odchodem do důchodu vaše možnosti podnikat nekončí. Podnikání v důchodu je zajímavou možností, jak zůstat stále aktivní, mít přilepšení k důchodu nebo realizovat své sny. Řada lidi v důchodu podnikat teprve začíná, mnoho jich v podnikání pokračuje. Co čeká podnikající seniory? Na co si dát pozor a na co nezapomenout?Podnikatelem i v důchodovém věku

Pokud podnikáte již před odchodem do důchodu, většinu věcí znáte. Pobíráním důchodu se vaše podnikání stane vedlejším příjmem. Důchod je vždy osvobozen od daně. Proto budete platit nižší zálohy na zdravotní pojištění (případně i sociální, které se ale v určité výši ani neodvádí). Podnikající senior má stále povinnost podávat daňové přiznání i přehledy na sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Jak začít podnikání v důchodu

Jestli je pro vás podnikání v důchodovém věku novinkou, budete v podstatě začínat jako jakýkoli jiný nový podnikatel. Musíte si zažádat o živnostenské oprávnění (dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon) a zaregistrovat se k platbě zdravotního a sociálního pojištění. Samozřejmě i vás se týká každoroční daňové přiznání.

Omezuje nějak výše příjmů starobní důchod?

Ne, ze samostatné výdělečné činnosti si můžete vydělat jakékoli peníze.

Čtěte: Co znamená OSVČ?

Čtěte: Když podnikám bez živnosti, ale musím se chovat jako OSVČ

Zdravotní pojištění

Je pro rok 2020 ve výši 13,5 % ze skutečného vyměřovacího základu.

Sociální pojištění

Vzhledem k tomu, že je toto podnikání vedlejší činností, je možné se k platbě sociálního pojištění přihlásit dobrovolně. Povinnost nad určitý limit je ale povinností k platbě pojištění. Limit pro rok 2020 je 83 603 Kč.

Daňové přiznání

Přestože je důchod od daně osvobozen, ostatní příjmy se danit musí. Je tedy třeba vyplnit a odevzdat daňové přiznání. Daň z příjmů fyzických osob je 15 % ze zisku (příjmy mínus výdaje).

Solidární daň

Pro rok 2020 je limit solidární daně pro OSVČ částka 1 672 080 Kč ročního zisku. Daň se odvádí pouze z částky nad limitem a je ve výši 7 %. Pokud je tedy váš roční zisk 2 miliony korun, od částky odečtete limitních 1 672 080 Kč a z toho, co vám zbyde, tedy z 327 920 Kč, vypočítáte 7 % jako solidární daň (22 954,40 Kč).

Sleva na poplatníka

Pro rok 2020 činí 24 840 a uplatňuje se v daňovém přiznání.

Omezení podnikání

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, určitým způsobem omezuje podnikání v předčasném důchodě. Dle něj až řádný důchodový věk umožňuje mít příjem, který podléhá platbám sociálního pojištění. Pokud máte zisk do tohoto limitu, není to problém.


Rodinné podnikání – zlatý důl nebo konec rodinných vztahů?