Podnikavost a podnikání

Podnikavost a podnikání

Máte myšlenky, nápady, vize? Něco co byste chtěli proměnit ve skutečnost? Máte nutkání vytvářet, něčemu se věnovat, promýšlet, zlepšovat? Jakákoli tvořivost, iniciativa, chuť něco dělat, rozvíjet sebe i svou myšlenku, je základem pro podnikavost a podnikání. Jedná se schopnost vytvářet hodnoty.

Uživí nebo ne? Podnikavost a podnikání

Jakékoli podnikání, jakákoli tvůrčí činnost se dá dělat z mnoha pohledů. Je dobré mít představu o tom, zda se jedná o projekt, který je schopen komerčního života, zda bude natolik schopný žít, že uživí i svého tvůrce.

Nebo je možné podnikat v rámci hobby – běžného koníčka, který vyžaduje jen volný čas.

Možností je i věc zastřešit pod jiným projektem, který se zasadí o jeho vývoj a další fungování.

Podnikavost je vlastně určitá schopnost umět vytěžit nápad nebo nějakou příležitost. Podnikavost tak v podnikání hraje opravdu důležitou roli, lze ji využít například pro:

  • hledání příležitostí, kdy podnikatel s notnou dávkou podnikavosti umí rozpoznat skryté nebo nevyužité segmenty trhu, dále pak potřeby zákazníků nebo klientů a má také schopnost vytvářet produkty a služby nebo inovativní řešení,
  • proaktivní přístup podnikatele, který se projevuje zejména schopností přijímat rizika, rizikům čelit, mít odvahu hledat řešení, překonávat překážky, a to vše za účelem dosažení svých cílů,
  • kreativní myšlení, které je pro každé podnikání nesmírně důležité, zvlášť pokud je na trhu silná konkurence,
  • vytrvání při dosahování cílů.

Čtěte: V čem podnikat? Tipy do začátku

Vše je nutné promyslet

Pokud chcete podnikat, bude to chtít velkou dávku vytrvalosti, plánování a umění spolupracovat s okolím. Žádná věc se neobejde bez řešení nejrůznějších problémů od ekonomických otázek v rámci živnostenského podnikání, OSVČ, zakládání společnosti, řízení podniku atd. přes sociální témata, právní problematiku a podobně.

Čtěte: Co je to startup?

Máte podnikatelské dovednosti?

Základními podnikatelskými dovednostmi jsou

  • kritické myšlení,
  • neustálé řešení problémů,
  • vyvíjení,
  • tvůrčí činnost, právě dle rozsahu v kolektivu nebo jednotlivě,
  • alfou a omegou je pak značná finanční rozhodnost a komunikativnost.

Během dlouhé cesty, která je před vámi, vám bude klást překážky řada vnitřních pocitů, nerozhodnost, nejistota, také řada institucí, které mají tendenci brzdit vzletné plány a také spousta rizik. Ovšem promyšlený cíl by měl za toto všechno stát. A vědět, jak začít podnikat.

Podnikavost a podnikání neovlivňuje věk

Plnit si své cíle, nápady, touhy a myšlenky by mělo patřit mezi tu nejsilnější motivaci. A nikdy, opravdu nikdy nezáleží na věku. Nikdy nelze začít moc brzy ani moc pozdě.

Čtěte: Příležitostný příjem

Čtěte: Jak si přivydělat z domova?