Výpověď nebo dohoda – na co je lepší přistoupit, když už vás zaměstnavatel nechce

Výpověď nebo dohoda – na co je lepší přistoupit, když už vás zaměstnavatel nechce

Zaměstnavatel s vámi potřebuje rozvázat pracovní poměr, a protože se znáte dlouhá léta, vysvětlil vám v jakých je potížích, že potřebuje, abyste mu vyšli vstříc a zakončili spolu pracovní poměr výpovědí dohodou. Stalo se vám to? Rozhodně na to nepřistupujte. Kromě toho, že pojem výpověď dohodou jednoduše neexistuje, můžete se právě přistoupením na dohodu místo klasické výpovědi ze strany zaměstnavatele připravit o řadu úlev a výhod.

Pojmy VÝPOVĚĎ a DOHODA nelze spojovat. Výpověď dohodou je prakticky nesmysl, kterou rozhodně zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) neošetřuje.

Výpověď nebo dohoda – zásadní rozdíly

Výpověď je jednostranné rozhodnutí (zaměstnance nebo zaměstnavatele) o ukončení pracovního poměru – není třeba souhlas druhé strany.

Dohoda je oboustranné shodnutí se na tom, že dojde k ukončení pracovního poměru – souhlasit musí obě strany. A obě ji musí podepsat. Pokud podepíše dohodu jen jedna strana a druhá ne, pak nejde o dohodu – je tak prostě neplatná.

Výpověď od zaměstnavatele má své výhody

Výpověď ovšem tím, že jde o jednostranný úkon zajišťuje druhé straně určité výhody, aby se s novou situací vypořádala. Především jde o časový prostor. Výpověď má výpovědní dobu, která je dva měsíce a počíná běžet od začátku následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena druhé straně (takže například když dáte 5. dubna výpověď, běží až od května – vy pak tedy celý zbytek dubna, celý květen a celý červen ještě chodíte do práce).

Dohoda o ukončení pracovního poměru nemá zákonem danou lhůtu. V ní si tedy mohou obě strany sjednat ke kterému dni pracovní poměr skončí.

Výpověď ze strany zaměstnavatele a finanční kompenzace

Pokud s vámi zaměstnavatel potřebuje ukončit pracovní poměr a vy nemáte novou práci, rozhodně se vám vyplatí dostat klasickou výpověď, než abyste přistoupili na dohodu.

Výpověď, kterou dostanete z organizačních důvodů vám automaticky zakládá nárok na odstupné, které je ve výši jednoho až tří měsíčních platů (plus samozřejmě ještě dva měsíce, kdy běží výpovědní lhůta – během kterých běžně pracujete).

Co se týče dohody, tam samozřejmě můžete odstupné dostat taky, ale je to jen na vaší dohodě – ale zvlášť běžné to opravdu není.

INFO BOX
Obsahuje-li text výpovědi, že důvodem jsou organizační nebo (zákonem definované) zdravotní důvody, máte na odstupné právo, i když tam není zmíněno.
UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Ukončení pracovního poměru jen zákonem danými způsoby (1. díl)
Dohoda – ukončení pracovního poměru – včetně VZORU (2. díl)
Výpověď – ukončení pracovního poměru (3. díl)
Okamžité zrušení pracovního poměru (4. díl)
Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – včetně VZORU (5. díl)
Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby – doba určitá (6. díl)
Ukončení (zánik) pracovního poměru smrtí zaměstnance (7. díl)
Může zaměstnavatel číst zaměstnanci poštu? Monitoring zaměstnanců

Podpora v nezaměstnanosti během výpovědi a dohody

Výpověď má ještě výhodu v tom, že díky ní máte nárok na podporu v nezaměstnanosti podstatně větší. U dohody se to bere tak, že došlo k dobrovolnému odejití pracovníka, a v tom případě se podpora běžně krátí.

Nemocenská během výpovědi a dohody

Dalším kladem může být možnost prodloužit výpovědní dobu při pracovní neschopnosti. Tedy pokud ve výpovědní době onemocníte a neschopenka bude trvat i po lhůtě výpovědi, pak se výpovědní doba prodlužuje. U dohody toto nelze – tam si stanovíte pevné datum ukončení pracovního poměru a ani onemocnění na tom nic nezmění.

foto / archiv LNR


Napište nám...