Základní informace o s.r.o.

Základní informace o s.r.o.

Jedním z typů kapitálových obchodních společností (korporací) je společnost s ručením omezeným. Často se označuje též ve zkratce jako s.r.o. či spol. s r.o. Patří mezi nejvíce rozšířené druhy společností u nás. “Eseróčko” vystupuje vůči jiným stranám jako samostatná právnická osoba. Je složité založit vlastní s.r.o.? Co to obnáší a jaký je průběh?

Proč vlastně zakládat s.r.o.?

Jednoduše proto, abyste využili všech pozitiv, která vám v podnikání může nabídnout. Hlavní je jistě to, že společnost vystupuje pod svým názvem, tedy ne pod jménem fyzické osoby, která ji případně založila. Je to pak jistá vnější forma profesionality a kreditu. Hlavním kladem je ale výše ručení za případné škody, které mohou v průběhu podnikání nastat. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Tedy jako první se bude vymáhat na ní.

Za případné dluhy ale odpovídá i jednatel, pokud poruší správu majetku a nechová se jako řádný hospodář. Ten může ručit svým majetkem, pokud společnost nemůže závazky sama pokrýt.


DLUHY SPOLEČNOSTI A ODPOVĚDNOST JEDNATELE


Založení s.r.o.

Společnost je založená uzavřením společenské smlouvy / zakladatelské listiny

Ta musí obsahovat určité náležitosti, jako je

Zakladatelem společnosti s ručením omezeným může být jak fyzická tak právnická osoba.


OSVČ nebo s.ro. – jaký způsob podnikání zvolit?

Podnikání – porovnání výhod a nevýhod u právnické a fyzické osoby, typy společností


Založení společnosti probíhá uzavřením společenské smlouvy (nebo zakladatelské listiny, pokud ji zakládá jedna osoba). To probíhá na první valné hromadě. Ověření smlouvy zajišťuje notář. Poté je nutné složit základní kapitál (ten je od roku 2014 stanoven na minimální výši – 1 Kč). Lepší je ovšem zvolit vyšší částku a dělitelnou.

S.R.O. vyžaduje založení podnikatelského účtu v bance a ohlášení na finančním úřadě a živnostenském úřadě. Společnosti bude přiděleno , případně DIČ.

Sídlo společnosti může být například:

  • na nemovitosti, od které je však nutné mít úředně ověřený souhlas majitele (pokud se nejedná o majitele firmy), že zde sídlo může být
  • případně lze firmu umístit i na nějaké virtuální místo – je to běžný aktuální trend

Rejstříkový soud musí návrh na zápis do obchodního rejstříku obdržet do 90ti dnů od založení společnosti.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů.

 Sledujte: Jak prodat firmu – Pavel Klein


JAK SI VYPLATIT PENÍZE Z VLASTNÍ FIRMY?