Změny daně z nemovitosti v roce 2024

Změny daně z nemovitosti v roce 2024

Novelizace daně z nemovitosti přinesla v roce 2024 řadu novinek. A především rozšiřuje množství lidí, kterých se tato daň týká. Jaké jsou hlavní změny daně z nemovitosti v roce 2024.

Co je zásadní

Především zjistit si, zda vaše stávající (a samozřejmě nové) nemovitosti nově dani nepodléhají. Pokud ano, termín daňového přiznání je již 31.1.2024.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou:

a) zdanitelná stavba, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná

  1. budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona,
  2. inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,

b) zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná,

na území ČR.

Kdo platí daň

Přiznání daně z nemovitostí se týká těch, kdo si v roce 2023 pořídili nemovitost, ale nově také například majitelů garáží, které byly dosud „pouze“ příslušenstvím rodinného domu.

Termín daňového přiznání pro daň z nemovitosti

Termín určitě nepodceňujte, je 31.1.2024. Pokud se nejste jistí, zda se vás daň týká, rozhodně kontaktujte finanční úřad. V tomto období obvykle posiluje poradenství rozšířením úředních hodin, konzultací na dálku nebo v dalších pracovištích, což si ale předem raději ověřte. Třeba na webu Finanční správy.

Pokuta

Za nezaplacení daně samozřejmě mohou hrozit sankce. Vycházet pak může na 0,05 % ze stanovené daně.

Zpevněná plocha

Novinkou je i zdanění zpevněné plochy (vyšší sazba). Cit.: zpevněnou plochou pozemku je pozemek nebo jeho část, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazeny v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénu nebo nádrže, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou.

Nově je poplatníkem také uživatel, tedy i když užíváte nemovitost, kterou například vlastní SPÚ nebo ÚZSVM, podáváte daňové přiznání. Osvobození se pak týká bytů nebo obytných budov.

Sazby daně z pozemků, staveb a jednotek se zvedají o 80 %

Pokud jste stávajícím vlastníkem nemovitostí, finanční úřad vám změnu sám vypočítá.

Více informací na webu Finanční správy.

foto / archiv LNR