Krizové řízení

Krizové řízení

Klasický management cílí na optimální řízení společnosti, na její růst, rozvoj, investování a zajištění dosahování zisků. A to vše v rámci běžných různě standardních situacích, které společnost a trh nabízí. Krizový management a krizové řízení nastupuje ve chvílích, které standardní nejsou. Jedná se i mimořádné a obtížné situace, které ohrožují firmu. Její integritu, stabilitu i existenci.

 Sledujte: Jak prodat firmu – Pavel Klein

Připravenost na krizi – krizové řízení

Firma by měla být na krizovou situaci připravena. A to propracovaným systémem, plány, komunikací i opatřeními. Krizové řízení může ve společnosti zajišťovat určená osoba, nebo je možné a velmi často i ekonomické využít služeb externího krizového manažera nebo poradce.

Čtěte: Krizový manager a krizový management

Ohrožení firmy krizovou situací

Krizí zasažená firma může navenek ještě nějakou dobu fungovat zcela běžně, zvlášť pokud dojde k postižení jen určité části společnosti. Je ovšem často je jen otázkou času, kdy se do krize dostane firma celá. Ideální fungující management společnosti by měl být na krizi připraven a firmu strategicky řídit,  ovšem ne všechny situace jsou předvídatelné. Jako třeba COVID-19.

Mapování situace – odhalení příčin krize

S problémy způsobenými jakoukoli krizí je nutné se vypořádat. Je nezbytné podrobně zmapovat stav a rozsah rizik. Rovněž tak aktuálních a možných budoucích škod. Ztráta zákazníků, platební neschopnost, únik know-how, částečné nucené uzavření firmy, to jsou rizika, která nejvíce ohrožují. Po podrobné analýze je třeba zajistit další fungování společnosti. Zjistit, nakolik je firma silná, jaké má závazky, rozpracovanost výroby, držení termínů, stav zaměstnanců atd. Odhalení příčin krize a její léčba.

foto / archiv LNR

Krizový manager pro krizové řízení

Pokud ve firmě neexistuje krizový manažer, je nutné, aby se vedení společnosti rozhodlo oslovit nezávislého krizového manažera pro trvalou nebo dočasnou pomoc a nechalo si zpracovat řešení – tedy všechny procesy a pravidla, která bude nutné zavést. Režim musí být dynamický, proto je třeba nutně navázat na probíhající stav, v jakém běží výběrová řízení schvalování rozpočtů, přijímání pracovníků, investování, opravy a podobně.

Schopný a zkušený krizový manažer vypracuje krizový plán, finanční rozbor a analýzy. V úzké spolupráci s klíčovými pracovníky a vedením společnosti pak může realizovat jeho zavedení. Moderní způsoby komunikace tomu rozhodně více než přispívají.

Sledujete: Pavel Klein – Jak se vypořádat s krizí

Vhodná opatření

Správně nastavená účinná opatření mají často již okamžitý reálný výsledek. Pokud se v podobné situaci nacházíte i vy nebo vaše společnost, rozhodně využijte některého z nezávislých odborníků, pokud možno s bohatou praxí a jasnými výsledky, jako je například na webu management-povidani.cz prezentovaný Pavel Klein.

Sledujte: Pavel Klein – Podstata podnikání je stále stejná