Co znamená RPSN

Co znamená RPSN

RPSN je zkratka pro termín „ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ“. Co to je? Je to částka, která vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru – v ročním procentním podílu z celkové výše úvěru. Zjednodušeněji řečeno, RPSN říká, kolik bude úvěr průměrně stát za jeden rok. Tedy logicky čím nižší číslo, tím je úvěr levnější.

Používá se k rychlému a základnímu porovnání výhodných a nevýhodných úvěrů.

RPSN musí obsahovat všechny nutné výdaje spojené s úvěrem, tedy nejen úrok, ale třeba poplatky za přípravu smlouvy, za správu úvěru, poplatky se zajištěním úvěru, pojištění a podobně.

RPSN pomáhá při porovnání spotřebitelského úvěru a třeba leasingu. Složitost porovnání, která je dána vlivem akontace a odkupní ceny na leasing tak RPSN odbourává, protože ukazuje v procentech přesně kolik který úvěr bude stát.

 

Roční procentní sazba nákladů se vypočte dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru  podle tohoto vzorce:

mm′
Ck(1 + X)-tk=Dl(1 + X)-sl
k=1l=1

kde:

X je roční procentní sazba nákladů,

m je číslo posledního čerpání,

k je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

Ck je částka čerpání k,

tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,

m′ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,

1 je číslo splátky jistiny nebo nákladů,

Dl je výše splátky jistiny nebo nákladů,

sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

 

Čtete: SOLUS – bič na dlužníky