Správní poplatky – základní informace

Správní poplatky – základní informace

Správní poplatky jsou platbou za určitý úkon (správní řízení nebo jiná činnost) správního úřad podle zvláštního právního předpisu. Všechny úkony, které jsou předmětem zpoplatnění, jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, konkrétně v příloze Sazebník.

Kdo platí správní poplatek?

Poplatek je vyměřen fyzické nebo právnické osobě, která podala nějakou žádost nebo jiný návrh, jehož provedení je právě zpoplatněno. Pokud je právní poplatek v téže věci vyměřen více poplatníkům, platí jej společně.

Poplatek vyměří, vybírá i případně vymáhá úřad, který úkon provádí. Některé poplatky se platí ihned při podání návrhu, nebo v určité lhůtě, obvykle však před provedením úkonu.

TIP NA ČLÁNEK: Co je to správní řízení a co obnáší?

Lze poplatek vrátit?

Ano, v těchto případech:

  • pokud nebyl proveden požadovaný úkon
  • nebo byl zaplacen poplatek, který v sazebníku není uveden
  • či byl zaplacen osobou, která ve věci nebyla poplatníkem

Kdo je osvobozen od placení?

  • státní orgány a fondy
  • diplomaté a konzulové (zastupitelství)
  • územní samosprávné celky u úkonů souvisejících s výkonem státní správy
  • právnické osoby u úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny
  • fyzické a právnické osoby, pokud tak stanoví mezinárodní smlouvy

 

Typy správních poplatků:


Vydání potvrzení o bezdlužnosti

100 Kč

Nahlédnutí do živnostenského rejstříku

50 Kč

Ohlášení změny trvalého pobytu

50 Kč

Ověření dokumentu

30 Kč/1 stránku

Konverze dokumentu

30 Kč/1 stránku

Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů

100 Kč

Povolení změny jména nebo příjmení

1000 Kč

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění

5000 Kč

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

2000 Kč

Více zde.

Čtěte: Co lze vyřídit na Czech POINT

foto / archiv LNR