Kolky a kolkové známky jako způsoby platby

Kolky a kolkové známky jako způsoby platby

Kolek nebo kolková známka patří mezi běžné způsoby, jak využít placení institucím veřejné a státní správy. Jedná se totiž o ceninu. Lze jimi platit i daň, správní a soudní poplatky, a to do částky 5000 Kč.

Typy kolkových známek

U nás (v ČR) se můžete setkat s kolkovými známkami v následujících hodnotách a barevných provedeních:

HODNOTABARVA TISKU
1 Kčžlutá
5 Kčžlutá
10 Kčolivově zelená
20 Kčzelená
50 Kčhnědozelená
100 Kčtyrkysově modrá
200 Kčmodrá
500 Kčfialová
1000 Kčoranžová

Kolkové známky koupíte především na pobočkách České pošty, nebo třeba u správního orgánu nebo v budově soudu.

Známky jsou ceninami, proto jsou opatřeny ochrannými prvky.

Jaký je vizuální popis kolkové známky?

 • dvoudílné vyhotovení, oddělené perforací
 • zadní strana je lepivá
 • výška je 266 mm u horního dílu a 12,5 mm u spodního dílu, šířka je shodně 23 mm
 • na horním dílu je vyobrazen státní znak České republiky, hodnota a peněžení jednotka, také nápis Česká republika a Kolková známka
 • na dolním znaku je hodnota peněžní jednotky a nápis Kolková známka

Ochranné prvky

kolkové známky
zdroj: https://www.ceskaposta.cz

Poplatky

S jakými poplatky se můžete setkat? Mezi nejběžnější poplatky patří správní a soudní

 • Správní poplatek je pak jednoduše částka, která se vybírá jako určitá protihodnota za konkrétní výkon veřejné správy ve vztahu k poplatníkovi. Poplatníkem se myslí osoba, které podala určitou žádost nebo osoba, v jejímž zájmu byl úkon vykonán (tedy tradičně osoba fyzická nebo právnická). Řídí se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

TIP NA ČLÁNEK: Správní poplatky – základní informace

 • Soudní poplatek se vybírá za řízení před soudem. Poplatníkem je v tomto případě navrhovatel (žalobce). Tyto poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Zákony, které jsme zde uvedli upravují i další otázky k poplatkům, tedy třeba vznik poplatkové povinnosti, osvobození od této povinnosti, potom její výši, splatnost, způsob placení, mimo to i následky nezaplacení, vrácení poplatků atd.

Nejběžnější úkony, za které je třeba platit poplatky jsou:

 • ohlášení živnosti živnostenskému úřadu,
 • podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (typicky pak při založení společnosti),
 • žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
 • podobně i žádost o prominutí příslušenství daně,
 • a samozřejmě i žádost o daňovém domicilu apod.