K čemu slouží svěřenský fond

K čemu slouží svěřenský fond

Obliba, kterou svěřenský fond má, neustále prudce roste. Důvody pro jeho založení mohou být skutečně různé. Od bohulibých dobročinných fondů až po chytré skrytí vlastního majetku pro konkrétní osoby. Prospěch třetích osob, obmýšlených, snadné předání jmění. Co jsou vlastně svěřenské fondy a jak fungují?

Funkce svěřenského fondu

Celý princip fondu je založen minimálně na třech osobách. Zakladatel je osobou, která fond založí a obvykle je i osobou, která do něj vkládá hodnoty – peníze, nemovitosti, jakýkoli majetek. Druhou osobou je pak osoba obmýšlená, tedy člověk, který tuto vloženou hodnotu obdrží. A celkovou péči o fond pak zaštiťuje jeho správce. Správce se o fond pouze stará a je na něj napsán jen po dobu trvání fondu. Po jeho ukončení je hodnota fondu poskytnuta osobě obmýšlené.

Co svěřenský fond nabízí?

  • ochranu majetku třeba před nezodpovědnými potomky
  • ochranu před právními spory
  • ochrana před riziky rozvodu nebo dlouhého dědického řízení
  • jistou míru anonymity
  • možnost předat majetek konkrétní osobě, která by na něj dle práva jinak nemohla uplatnit nárok

Čtěte: Veřejný rejstřík a rejstříkový soud

Typy fondů:

  • investiční fond
  • obchodní svěřenský fond
  • zajišťovací fond
  • přidružený fond k nějaké nadaci

Nevýhody i výhody svěřenského fondu

Majetek vložený do fondu přestává být ve vlastnictví zakladatele. To je tak asi jediná nevýhoda. Ovšem s tou se i fond zakládá. Jinak jde jen o výhody. Určité ukrytí majetku, vynechání přímých dědiců (možnost třeba přeskočit jednu generaci a majetek předat vnoučeti) atd.

Založení svěřenského fondu

Zakládá se typicky smlouvou, méně typicky i závětí. Zakladatel určí a stanoví statut, o kterém se sepíše notářský zápis. Ten obsahuje označení fondu i vkládaného majetku, účel i podmínky, dobu trvání a také obmýšlené osoby v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Fondy jdou založit celkem volně a na míru potřeb zakladatele. Samozřejmě vyžaduje určitou administrativní zátěž.

Čtěte: Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?