Strategické řízení

Strategické řízení

Za strategické řízení je považováno promyšlené vedení společnosti nebo firmy zaměřené především na dlouhodobé plánování jejího směřování. Jedná se o snahu zajistit firmě předvídatelné a nenáhodné prostředí, díky němuž může plnit své dlouhodobé cíle. Jde zcela klíčovou činnost příslušící nejvyššímu vedení managementu. Potkává se v ní jednání celého manažerského týmu s nastavenými procesy a postupy.

Strategické řízení – nutné pro plynulé fungování

Strategické řízení je základním prvkem fungování jakéhokoli podniku. Utváří:

  • funkční prvky firmy
  • její směr a vize
  • priority
  • cíle, politiku a harmonogram plánů

Čtěte: Krizové řízení

Procesy tvorby strategie

Tato komplexní manažerská činnost v sobě zahrnuje určitý systém, který spočívá ve formulování konkrétní strategie, jejím pečlivém naplánování, aplikování a velmi důsledné kontrole. Aplikace strategie probíhá formou realizace různých projektů, opatření a aktivit firmy. Kontrola vyžaduje průběžné monitorování stavu, jeho vyhodnocování a nastavování případných dalších opatření.

Sledujte: Pavel Klein: Jak se vypořádat s krizí

Z čeho se odvíjí strategické plánování?

Konkrétní stanovení směřování a cílů firmy by mělo vycházet od těch, kterým by na fungování firmy mělo nejvíce záležet. Běžně se jedná o majitele společnosti nebo statutární orgán, který nastíní své strategické cíle a představy nejvyššímu managementu organizace. Hlavní odpovědnost má tak řídící orgán, často v postavení ředitele, dílčí úkoly pak spadají pod management konkrétních oddělení až na konečnou úroveň jednotlivých zaměstnanců.

V mnoha případech je účelné vytvářet jednotlivé nižší strategie zvlášť, například:

  • informační strategii
  • personální strategii
  • obchodní strategii
  • finanční strategii
  • bezpečnostní strategii

Strategické řízení je možnost, jak sjednotit a vědomě směřovat činnost a chování všech osob ve všech částech organizace.

foto / pixabay.com